Informatie over Scientology *

Welkom op mijn homepage, de oudste pro-Scientology website op het Nederlandse Internet.

Op deze site kunt u lezen wat het Scientology geloof voor een scientoloog betekent. Begonnen in 1996 tijdens een stortvloed van aantijgingen jegens Scientology en de Scientology Kerk heeft deze pagina sindsdien menig internet gebruiker een kijkje vanuit een ander gezichtspunt geboden. Op verzoek van enkele lezers heb ik een pagina toegevoegd waarop snel en gemakkelijk kan worden gecontroleerd of bepaalde gegevens over Scientology die men van andere bronnen heeft verkregen, juist of onjuist zijn.

Ik wens u veel nieuwe inzichten.

Karel Jeelof.

Het citaat van de week

" Als een cultuur geheel vervallen is
van spiritualiteit naar materialisme,
dan moet men beginnen met het aantonen
dat een ieder een ziel is
en geen uit materie bestaand beest.
Door zich bewust te worden
van de eigen religieuze aard
kan de individuele mens weer terugkeren
naar een bewustwording van God
en kan hij meer zichzelf worden.
"

                                                  -L. Ron Hubbard

Bekijk andere citaten
Vorm uw eigen mening over  L. Ron Hubbard aan de hand van citaten uit zijn boeken en lezingen.

Scientology in het nieuws

Kranten en tijdschriftartikelen en actualiteiten
Verzameling media artikelen over Scientology met betrekking tot de mensenrechten, maatschappelijke activiteiten, interviews van leden en reacties op actualiteiten.

Scientology - Facts & figures 2010
Feiten en cijfers over de omvang van alle Scientology kerkelijke- en maatschappij-
verbeterende activiteiten in 2010 na de exponentiŰle wereldwijde groei in 3 jaar tijd.

Scientology, fiscaal en wetenschappelijk uitgeplozen

Beschrijving van de Scientology religie 
Een overzichtelijke beschrijving van geheel Scientology, in 1993/1994 door de Amerikaanse
belastingdienst IRS aan alle bevriende mogendheden gestuurd, ter correctie van eerder door de IRS verspreide (en onjuist gebleken) informatie.

Wetenschappers over Scientology«
Verslagen van verschillende deskundigen en hun conclusies uit hun wetenschappelijk onderzoek van de leer van Scientology. De expertise van dr. Wilson is voorzien van een voorwoord door de Nederlandse cultureel antropoloog en deskundige op het gebied van nieuwe religieuze bewegingen, drs. R. Singelenberg.

Kijkjes vanuit het gezichtspunt van een scientoloog

Waarom ik scientoloog ben
Leer de schrijver van deze site en zijn overtuigingen begrijpen aan de hand van zijn persoonlijke verhaal.

Weerstand tegen Scientology *
"Controversieel" is zo'n beetje de aardigste kritische benaming die het sinds haar ontstaan werd opgeplakt.
Waar kwam al die kritiek vandaan? Wie zitten daar achter? Waarom werk(t)en zij Scientology tegen?
De achtergronden en het ontstaan van de aanvallen op Scientology en de geheime oorlog om de vrijheid van denken en de vrijheid van de ziel.

Achtergrond van de Duitse anti-Scientology propaganda
Waardoor ontstond in de jaren negentig in Duitsland een zo heftige anti-Scientology hetze dat Duitsland in het jaarverslag van de Rapporteur voor de Rechten van de mens van de Verenigde Naties werd  genoemd als land dat de mensenrechten schendt ? Waarom raakte de relatie tussen Helmut Kohl en Bill Clinton zo ernstig onderkoeld?
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot Scientology in Duitsland?

De geheime agenda's achter de auteursrechten-rechtszaak  
In 1995 kreeg een strijd in Amerika over het auteursrecht op de Scientology Geschriften een vervolg in Nederland doordat publiciste Karin Spaink het auteursrecht van Scientology betwistte en Scientology tot een rechtszaak tegen haar en een aantal Internetproviders dwong. Een en ander had een stortvloed van aantijgingen jegens Scientology tot gevolg; in de loop der tijd is gebleken dat de diverse aanvallers die Spaink steunden allen zo hun eigen agenda hadden.  Hier leest u in vogelvlucht wie de voornaamste hoofdrolspelers waren, wat er eerder was gebeurd en wat de veel minder bekende, 'andere kant' van het verhaal is. Een stukje Nederlandse Internet-geschiedenis waarin een veroordeelde Amerikaanse oplichter, twee anti-religieuze bewegingen, Nederlandse hackers en zelfs de CIA en de Golfoorlog  een rol speelden.

Waar of niet waar ?  Toets uw gegevens

Waar of niet waar?
Dagelijks wordt u bestookt met informatie uit allerlei bronnen. Reclameboodschappen, nieuwsberichten, kranten, tijdschriften, internetpagina's, allemaal hebben ze de bedoeling u in uw mening te be´nvloeden. Feit of opinie, waarheid of onwaarheid, is het betrouwbare informatie of is het desinformatie, vaak vragen we ons dat niet af.
Heeft u uw gegevens op juistheid gecontroleerd voordat u uw mening vormde? Hoe vatbaar bent u voor desinformatie en propaganda? Vind uit of u door bepaalde informatie ongemerkt be´nvloed bent in uw denken.

Auteursrecht en Internet

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de akties van de Scientology Kerk voor het beschermen van de vrijheid van religie en de wet op het auteursrecht op het Internet. (English)
Organisaties behorende tot de internationale Church of Scientology  hebben in1995 rechtszaken aangespannen tegen een aantal personen en ondernemingen vanwege inbreuk op auteursrechten via Internet. De volgende vragen en antwoorden verklaren waarom de Kerk het noodzakelijk achtte om deze maatregelen te nemen. Ze beantwoorden specifieke vragen die in sommige media zijn gesteld aangaande de onderwerpen inbreuk op auteursrechten en vrijheid van religie, voor zover het van toepassing is op deze cases.

Over L. Ron Hubbard«
Een korte levensbeschrijving  van Lafayette Ron Hubbard, - 'LRH'  of  'Ron' voor zijn
vrienden - , de grondlegger van Scientology.

Links 

Verzameling links naar andere pagina's.


Meer informatie is verkrijgbaar bij:

Scientology Kerk Amsterdam
Wibautstraat 112-128
1091 GP Amsterdam
(020) 320.22.30
Dagelijks geopend en met het openbaar vervoer bereikbaar via het metrostation Wibautstraat.

Of bezoek de officiŰle en uiterst uitgebreide internationale Scientology Site

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom!  Vanwege de enorme hoeveelheid spam dat mijn sinds 1996 op deze site genoemde email adres dagelijks ontvangt heb ik de link daarnaar per 25 september 2007 verwijderd.
Serieuze emails gericht aan    karelspost  bij  gmail . com    zal ik zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Verantwoording en privacy-verklaring: voor de teksten op deze site ben ik persoonlijk verantwoordelijk tenzij een andere auteur daarbij genoemd is; teksten op sites waarnaar gelinkt wordt vallen buiten mijn aansprakelijkheid; evenzo is de lezer zelf verantwoordelijk voor zijn handelen na lezing van teksten op deze site of op sites waarnaar gelinkt is. Deze site is mijn eigen creatie en gebaseerd  op mijn vrijheid van meningsuiting; ze staat onder geen enkele vorm van censuur van anderen.
Ten behoeve van de privacy van de bezoekers bevat deze site geen codes die gegevens over bezoekers en hun bezoeken vastleggen; evenmin worden cookies geplaatst of reclame pop-ups, banners en dergelijke vertoond. Mocht u dergelijke activiteit signaleren dan is dat het gevolg van een hacking actie en stel ik uw rapportage daarvan zeer op prijs. De kosten van het in de lucht houden van deze site worden door mijzelf gedragen.
Karel

  * Laatste paginawijziging op: 15 december 2018

Dianetics, Scientology, Hubbard, LRH zijn dienst- en handelsmerken in het bezit van het Religious Technology Center en worden met toestemming gebruikt. Scientologen is een collectief lidmaatschapskenmerk welke leden toewijst tot de aangesloten kerken en missies van Scientology.