L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard werd geboren in Tilden, Nebraska op 13 Maart 1911. Zijn weg van ontdekkingen en toewijding aan zijn medemensen begon al op jonge leeftijd. "Ik wilde dat andere mensen gelukkig waren en kon niet begrijpen waarom ze dat niet waren", schreef hij over zijn jeugd en daarin liggen de gevoelens besloten die hem nog lang zouden leiden bij de stappen die hij ondernam.

Toen hij negentien was, had hij meer dan een kwart miljoen kilometer gereisd teneinde de cultuur van Java, Japan, India en de Filippijnen te bestuderen. Nadat hij in 1929 in de Verenigde Staten terugkeerde, hervatte Ron zijn formele onderwijs en studeerde hij wiskunde, technische wetenschappen en het toentertijd nieuwe vak van de kernfysica - allen verschaften zij vitale hulpmiddelen voor verder onderzoek. Om dat onderzoek te financieren begon Ron aan een literaire carrière begin jaren '30 en al snel werd hij één van de meest wijd-verspreid gelezen auteurs van populaire romans en verhalen. Maar omdat hij zijn voornaamste doel nooit uit het oog verloor, zette hij zijn belangrijkste lijn van onderzoek voort door middel van lange, verre reizen en expedities.

Na het uitbreken van de tweede wereldoorlog maakte hij deel uit van de Amerikaanse marine als luitenant-ter-zee 2e klas; hij was gezagvoerder op anti-onderzeeboot korvetten. Gedeeltelijk blind en verlamd geraakt door verwondingen, opgelopen in de strijd, kreeg hij in 1945 de diagnose dat hij permanent invalide was. Maar door toepassing van zijn theorieën over het verstand was hij niet alleen in staat om mede-soldaten te helpen maar ook om zijn eigen gezondheid weer terug te krijgen.

Na nog vijf jaar van intensief onderzoek werden de ontdekkingen van Ron gepubliceerd in Dianetics®: de Nieuwe Wetenschap over geestelijke Gezondheid. Omdat Dianetics het eerste populaire handboek was over het verstand dat specifiek geschreven was voor de gewone man, luidde het een nieuw tijdperk van hoop in voor de mensheid en een nieuwe fase in het leven van de auteur. Maar hij stopte op dat punt niet met zijn onderzoek en toen doorbraak na doorbraak zorgvuldig gecodificeerd was gedurende het einde van 1951, werd de toegepaste religieuze filosofie van Scientology® geboren.

Omdat Scientology het leven in zijn geheel verklaart, is er geen aspect van het bestaan van de mens dat niet in L. Ron Hubbard's latere werk werd behandeld. Terwijl hij afwisselend in de Verenigde Staten en Engeland woonde, bracht zijn verdere onderzoek oplossingen voort voor een aantal sociale problemen, zoals de dalende normen in het onderwijs en het wijd verspreide drugsmisbruik.

Alles bij elkaar tellen de werken van L. Ron Hubbard over Dianetics en Scientology veertig miljoen woorden, in opgenomen lezingen en geschriften. Samen vormen deze de nalatenschap van een leven dat eindigde op 24 januari 1986. Maar het overlijden van L. Ron Hubbard vormde geenszins het einde, want met honderd miljoen van zijn boeken in omloop en met miljoenen mensen die dagelijks zijn technologieën toepassen om verbeteringen tot stand te brengen, kan oprecht gezegd worden dat de wereld nog steeds geen grotere vriend heeft.

Met toestemming overgenomen uit het boekje "Een beschrijving van de Scientology religie".

 Back Home Next

Dianetics, Scientology, Hubbard, LRH zijn dienst- en handelsmerken in het bezit van het Religious Technology Center en worden met toestemming
gebruikt. Scientologen is een collectief lidmaatschapskenmerk welke leden toewijst tot de aangesloten kerken en missies van Scientology.