Waar of niet waar?

        Op deze pagina kunt u nagaan of de informatie die u over Scientology hebt gehoord of gelezen, feitelijk juist is, of onwaar of slechts een opinie.
        Wat u hoort of leest slaat u op in uw 'verstand', in een soort mentale databank, zoiets als een database in een computer. Zijn de gegevens in de databank fout, dan geeft de computer een onbruikbare output. U zou dus alleen juiste gegevens in uw verstand willen toelaten zodat uw denken logisch is en u de juiste beslissingen kunt nemen. Het vaststellen van de juistheid van de gegevens bij het horen of lezen ervan is niet altijd mogelijk; het achteraf alsnog verifi
ren van uw gegevens is dan een nuttige activiteit.  Foute gegevens kunnen leiden tot een verkeerde beoordeling en onjuiste besluiten.

        Wat is 'desinformatie'?
Desinformatie is een opzettelijke verspreiding van onjuiste informatie met het oogmerk om bij de ontvanger een door de verspreider gewenste opinie en reactie teweeg te brengen. Een leerzaam boekje erover is Spionage & Desinformatie van Gifford, ISBN 9789054959540.

        Wat is 'zwarte propaganda'?
Zwarte propaganda is de ernstigste vorm van desinformatie waarbij het oogmerk is om door het op grote schaal verspreiden van leugens of halve waarheden over een tegenstander, die in een zodanig slecht daglicht te plaatsen, zo te discrediteren, dat hem alle steun ontvalt en deze dan volledig uitgeschakeld kan worden.

        Wat is 'dead agenting'?
Dead agenting is het bewust worden van desinformatie en zwarte propaganda door de ontvangers ervan en het verkrijgen door hen van de juiste gegevens; de verspreider van de desinformatie of zwarte propaganda heeft daarna voor hen afgedaan als betrouwbare informatiebron en is in spionagetermen, een 'dead agent'.

        Wat is een 'vooroordeel'?
Een vooroordeel is een opinie die gevormd is zonder dat ze gebaseerd is op voldoende juiste gegevens. Een vooroordeel kan ook ontstaan door het onge
nspecteerd als juist aanvaarden van de opinie van een ander.  Een voor-oordeel kan de opname en beoordeling van latere gegevens over het onderwerp blokkeren: het oordeel is immers al gevormd. Vooroordelen belemmeren het rationeel denken.

Toets uw gegevens

Op de volgende pagina's ziet u telkens n gegeven dat over Scientology verspreid is, zo mogelijk met de bron die dat gegeven verspreidt of verspreidde, en andere, wellicht voor u nieuwe gegevens daarover.
Kies 'Volgende' in de menubalk om door de gegevens te bladeren.Back Home Next

           
Karel Jeelof - 2007.