Scientology in het nieuws


 

 Scientology wint in BelgiŽ megaproces van 18 jaar:
 Scientology kerken zijn geen criminele organisaties

BRUSSEL - De strafrechtbank in Brussel heeft besloten dat de Scientology kerken in Brussel en haar medewerkers geen criminele organisatie vormen, en hen van alle ten laste leggingen vrijgesproken. "Einde aan achtien jaar discriminatie van Scientology" luidt de kop van het artikel in De Standaard over deze uitspraak terecht. Want er was geen sprake van een normale en eerlijke rechtsgang. Maar liefst 18 jaar lang duurde de discriminatie door het Belgische Openbaar Ministerie, die in 1997 begon door de opstelling door de Belgische overheid van een lange lijst van in haar ogen 'gevaarlijke' nieuwe religieuze bewegingen.  Op 21 mei 2015 was het proces onder ruime mediabelangstelling gestart. Van oktober tot december 2015, 7 weken lang, was de zaak in mondelinge behandeling bij de rechtbank, die op 11 maart 2016 in haar 173 pagina's lange uitspraak gehakt maakte van alle door het Federaal Parket ingebrachte beschuldigingen.
                                                                                                                      

Die beschuldigingen waren zwaar: oplichting, afpersing, vervalsing, misleiding, bendevorming, het onwettig beoefenen van de geneeskunst, en het schenden van de privacywetgeving.
Tijdens het proces heeft voorzitter Yves Rťgimont de procureur Christophe Caliman meermaals gecorrigeerd over de tenlastteleggingen van de beklaagden; Caliman maakte niet duidelijk welke feiten hij hen verweet, hij bleek geen echt wettelijk bewijs ervoor te hebben, ondanks het langdurige onderzoek en het omvangrijke dossier van grote stapels papieren.
Ernstige kritiek van de rechtbank klinkt ook door in de uitspraak: onvoldoende bewijs voor de beschuldigingen en op veel punten is het Federaal Parket helemaal niet ontvankelijk. Volgens de rechtbank waren de aanklagers en de onderzoekers bevooroordeeld jegens Scientology en haar leden. Hun bevooroordeeldheid tegen Scientology uitte zich in een aanname van hun schuldig zijn en een totaal gebrek aan objectiviteit, hetgeen in strijd is met het wettelijk voorgeschreven 'onschuldig zijn tot schuld bewezen is' en het recht op een eerlijk proces. De aanklachten betroffen niet  de werkelijke gedragingen van de kerkmedewerkers, maar hun veronderstelde gedrag gebaseerd op de van derden aangenomen uitleg van de inhoud van de leer en geschriften van Scientology. In tegenstelling tot de benadering van het Federaal Parket vond de rechtbank dat het haar taak was om de werkelijke feiten die werden voorgelegd te beoordelen, en niet de veronderstelde misdragingen die in de leer en geschriften van Scientology zouden zijn vervat.
 

Geen beroep, vrijspraak is definitief
Op 11 april 2016 verliep de mogelijkheid van het Federaal Parket om in beroep tegen de uitspraak te gaan.
Parketwoordvoerder Thierry Werts maakte bekend dat er geen proces in beroep komt en daarmee is de uitspraak definitief geworden. Officieel omdat het parket geen mensen en middelen zou hebben, maar De Standaard merkt fijntjes op dat "de openbaar aanklager het deksel op de neus had gekregen en dat rechter Yves Rťgimont bijzonder streng was voor de speurders bij politie en gerecht. Hij sprak van een slecht, partijdig en eenzijdig gevoerd onderzoek, dat niets met feiten te maken heeft. ", aldus De Standaard. Klik op de afbeelding voor de media berichtgeving in BelgiŽ welke met de uitspraak zelf de bron van bovenstaande samenvatting is.
 

Mensenrechten versterkt
Vervolging van ketters of anders gelovigen past niet in een moderne beschaving, ze schendt de rechten van de mens en de rechtstaat; de uitspraak van de rechtbank in Brussel is daarom van groot belang voor de bescherming van de vrijheid van godsdienst en gedachte. De rechtbank zag in dat de aanklagers de  mensenrechten schonden door een religie voor de rechter te brengen en te beweren dat de mensen die alleen maar haar leerstellingen volgen en zich vrijwillig  ermee verbinden op een of andere manier schuldig zouden zijn aan een misdaad, zonder enig werkelijk bewijs van het iets misdaan hebben. Kerken en hun medewerkers verliezen door hun religieus verbond en geloofsleer niet hun recht op een eerlijk proces en het recht om onschuldig geacht te zijn. Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor alle 47 landen die het Europees Verdrag over de rechten van de mens hebben onderschreven; ze vormt een belangrijk juridisch precedent in de bescherming van de geloofsvrijheid.

Persbericht Scientology Kerk

 

              11 maart 2016              Aangevuld 15 mei 2016                                           Samenstelling: Karel Jeelof


Back Home Next

035