Scientology in het nieuws

Engeland erkent Scientology

LONDEN  — De Britse Hoge Raad heeft de Scientology Kerk in Londen erkend als kerk, waardoor er een voor de wet geldig huwelijk kan worden gesloten. De uitspraak van de 5 rechters is unaniem en maakt een eind aan de ongelijkheid die scientologen in Engeland decennia lang ervaarden van hun overheid ten aanzien van hun geloofsovertuiging.

Anders dan in Nederland telt een kerkelijk huwelijk in Engeland ook voor de wet, mits de kerk waarin getrouwd is door de overheid erkend en geregistreerd is als "gebedshuis" volgens de Places of Worship Act van 1855. Zonder die erkenning kan alleen het burgerlijke huwelijk worden voltrokken. Een eerdere poging van de Engelse Scientology Kerk om zich te registreren werd in 1970 afgewezen door het Hof van Beroep, dat vond dat Scientology geen "religieuze aanbidding" bevatte, geen "aanbidding of verering van God of van een Almachtig Wezen"; het Hof hanteerde een oude, beperkte definitie van religie. Twee trouwlustige scientologen, Louisa Hodkin en Alessandro Calcioli, wilden in hun Scientology kerk in Londen trouwen waarvoor opnieuw een registratieaanvraag werd ingediend welke werd afgewezen onder verwijzing naar de 1970 uitspraak. Zij namen daar geen genoegen mee en gingen met hun verzoek direct naar het hoogste Engelse rechtsorgaan, dat vond dat de wet van 1855 uitgelegd moet worden in overeenstemming met het huidige begrip van religie, dat gezien de verscheidenheid aan wereldreligies ruimer is dan in 1855. De Hoge Raad vond dat het begrip religie niet beperkt dient te zijn tot geloven met een almachtige godheid aangezien dat het Buddhisme en Jainisme en anderen zou uitsluiten en constateerde dat in Scientology een godsbegrip bestaat. Zij vond het niet gepast zich te begeven op dit moeilijke theologische gebied en formuleerde een voor Engeland tot dan ontbrekende juridische definitie van het begrip religie: "Religie kan beknopt beschreven worden als een geloofssysteem van een groep aanhangers dat de zintuiglijke waarneming of wetenschappelijke kennis te boven gaat, dat claimt de plaats van de mens in het universum en diens relatie met het oneindige te verklaren, en haar aanhangers te leren hoe hun leven te leiden in overeenstemming met het spirituele begrip dat aan het geloofssysteeem is verbonden". Vervolgens constateerde de Hoge Raad dat Scientology duidelijk een religie is, dat de diensten van de Scientology Kerk religieuze diensten zijn, dat daaruit volgt dat de kerk een "gebedshuis" is, en gaf ze aan de Registrar General de opdracht de Scientology Kerk in Londen als zodanig te registreren.

 

Bron: Supreme Court en BBC berichtgeving 11 december 2013                                                                                                   

Klik hier voor het persbericht van The Supreme Court  (pdf, Engels) of  lees het op de website van het Supreme Court

Klik hier voor de hele uitspraak (pdf, 26 blz, Engels)                           of  lees het op de website van het Supreme Court

Klik hier voor BBC bericht.

Naschrift: eind goed, al goed ........
Louisa en Alessandro werden op slag Bekende Engelsen door hun door Reuters en BBC internationaal verspreide overwinning op de overheidsbarriëre tegen hun huwelijk en de vele andere media interviews die op de uitspraak volgden. Zij trouwden op 23 februari 2014 in de Scientology Kerk in London, en ook dat was weer groot internationaal nieuws.

BBC bericht: Scientology Supreme Court case couple get married

NOS op 3 bericht: Eerste Britse Scientology-huwelijk

Vanwege de grote belangstelling en als dank voor de vele steunbetuigingen hebben ze de video-opnames van de uitspraak van de Hoge Raad en van hun huwelijksceremonie op het internet gezet.

33


Back Home Next