Scientology in het nieuws


 

 Het Parool misleidt haar lezers opzettelijk

AMSTERDAM - De lokale "Krant van Amsterdam", ooit "Vrij en Onverveerd", heeft opnieuw de aanval geopend op de Scientology Kerk middels artikelen in haar papieren uitgave van 5, 6 en 8 maart 2012. De artikelen zijn net als bij de eerdere aanval in 2003 van de broodschrijver Bart Middelburg. En daarmee is gelijk de kwaliteit en het waarheidsgehalte van Het Parool  weer dubieus geworden, zoals u uit onderstaande gegevens zal blijken.

Wat is het geval? Op 5 maart opent Het Parool haar voorpagina Afbeelding Het Parool 5 maart 2012 met kop "Scientology koopt megakantoor"met de kop "Scientology koopt megakantoor", en ze bericht aan haar lezers, naast de inmiddels gewoon geworden roddels van Bart Middelburg over Scientology en scientologen, dat een voorlopig koopcontract is gesloten aangaande een complex aan de Overschiestraat in Amsterdam West.

Maar .... dat is helemaal niet waar! Merel Remmerswaal, woordvoerder van de Scientology Kerk in Nederland, heeft daarop een persbericht doen uitgaan waarin de onjuistheid van die bewering bekend gemaakt is en welke o.a. door AT5 gepubliceerd werd. Ze mailde ter correctie ook een lezersbrief aan Het Parool. Omdat Peter van den Berg, eindredacteur van de rubriek "Het laatste woord" deze niet heeft willen plaatsen, geef ik u deze onderstaand in haar geheel:

"Beste redactie,
 Onderstaande lezersbrief is een reactie op het artikel “Scientology koopt megakantoor”, aangezien we helemaal geen gebouw hebben gekocht.
Ik verneem graag van u of u dit kunt plaatsen om het artikel te corrigeren.
Met vriendelijke groet,
Merel Remmerswaal

Vorige week woensdag werd ik opgebeld door Bart Middelburg. Of de Scientology Kerk een gebouw had gekocht? Nee, we hebben niks gekocht, geen koopcontract getekend en geen voorlopig koopcontract getekend. Ja, de Scientology Kerk Amsterdam is op zoek naar een nieuw gebouw, maar dit is nog niet in een stadium dat er al enige definitieve besluiten zijn gemaakt, laat staan een gebouw is aangeschaft. Wereldwijd expandeert de Scientology Kerk momenteel namelijk zo snel, dat er nieuwe gebouwen nodig zijn, zodat ze haar leden beter van dienst kan zijn en de maatschappelijke projecten op het gebied van drugsvoorlichting, mensenrechten, etc op grotere schaal uitgevoerd kunnen worden. Vervolgens lees ik maandag in de krant heel wat anders. Het is mi een raadsel. Over de andere fouten in het artikel zal ik maar niet eens beginnen. Als Middelburg zo'n simpel feit als wel of niet een gebouw hebben gekocht al verdraaid wil weergeven, dan heeft dat volgens mij weinig zin.
Merel Remmerswaal"

Bekijken we Bart's artikel nog eens met deze gegevens, dan zien we dat hij aan het eind ervan Merel wel "citeert", maar dit zodanig doet dat het lijkt of ze Bart's verhaal over de aankoop bevestigt. Dit is de aktie van een massa-manipulator ten top; maar door het bovenstaande verslag van het telefoongesprek van Bart met Merel, en de mogelijkheid van dit door iedereen tóch te lezen laatste woord, valt hij dit keer reuze vies door de mand. En met hem ook Peter van den Berg, die zijn lezers deze  openbaring van het bedrog van Middelburg onthield. Plaatsing van de brief van Merel had de Paroollezers duidelijk gemaakt dat Middelburg Merel alleen voor de vorm (de voorgeschreven "wederhoor") heeft opgebeld; dat hij zijn artikel al geschreven had en dat zijn primeur van het volgens hem gesloten koopcontract een onwaarheid was. Terwijl hij woensdag 29 februari al op de hoogte was dat er geen enkel koopcontract gesloten was heeft hij daarna toch op 5 maart zijn artikel gepubliceerd, daarmee willens en wetens de Parool lezers misleidt. Waarom? Omdat zijn doelstelling niet het correct informeren van de lezers is, maar het voeren van weer een "zwarte-propaganda aktie" tegen Scientology.

In het stukje "Waar of niet-waar?" op deze website kunt u lezen over desinformatie en andere vormen van manipulatie van uw denken en opinie door de gegevens die u leest of hoort. Er wordt verwezen naar boekjes over deze onderwerpen die in het onderwijs gebruikt worden. Indien u na lezing daarvan opnieuw de artikelen van Middelburg leest, dan zult u bemerken dat u de onwaarheden, onjuistheden, halve waarheden en opinie vormende woorden zult herkennen en gaat u nog beter begrijpen hoe sluw journalistiek gebruikt wordt om uw visie en denken te sturen.
Voorbeeld: Middelburg noemt Scientology een "pseudoreligie", een poging om u tot een kleinerend idee over de inhoud van het Scientologygeloof te brengen. Op het internet zijn echter meerdere expertises te lezen van internationaal gerenomeerde hoogleraren en andere deskundigen op theologisch, sociologisch en antropologies gebied die de leer en praktijken van Scientology onderzocht hebben en tot het oordeel zijn gekomen dat Scientology een echte religie is. Iets wat ikzelf en een paar miljoen mensen eveneens door studie van de Scientology boeken hebben gevonden. Verder is o.a. op deze website te lezen dat ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van oordeel is dat Scientology een religie is en dat scientologen de bescherming genieten die het Europese Verdrag over de mensenrechten (EVRM) aan alle geloofsovertuigingen biedt. Middelburg noemt zichzelf een "onderzoeksjournalist", maar een echte onderzoeks-journalist heeft geen tunnelvisie en zou niet aan deze harde feiten voorbij zijn gegaan. Bart Middelburg is daarom te kwalificeren als een "pseudo-onderzoeksjournalist".

Beschouwen we de hele serie artikelen, dan valt op dat het merendeel van de volgende artikelen herhalingen zijn van de al in het eerste artikel gedane roddels. Dit is massa-manipulatie door herhaling van de boodschap; het is een kenmerk van een zwarte-propaganda aktie.
U kunt ook zien dat de doelgroepen die Middelburg het liefst beïnvloedt, politici en ambtenaren zijn, met name belastingambtenaren. Daartoe presenteert hij het heel normale gebruik dat giften aan een goede doelen stichting afgetrokken mogen worden in de inkomstenbelasting, in het geval dat scientologen dat ook doen, als iets dat de lezer heel bedenkelijk moet gaan vinden. Wat ik zeer bedenkelijk vind, is dat de hoofdredactie van Het Parool geheel uit het oog heeft verloren waarom er ooit "Vrij, Onverveerd " aan de kop van de krant is toegevoegd. Publicatie "Het Parool:  Verraad"

Maar er is meer te ontdekken .......
Wanneer we diverse anti-Scientology campagnes bekijken die door Het Parool gevoerd zijn in de ruim 40 jaar dat Scientology in Nederland is, dan zien we dat het oprichten van het drug-afkickcentrum Narconon en haar successen meerdere keren reden was voor Het Parool om de aanval te openen. In 2003 pareerde de kerk met de publicatie "Het Parool - Verraad".

Afbeelding van publicatie "De Feiten over Drugs"
En nu, begin 2012, is de succesvolle anti-drug voorlichting van de Scientology Kerk van het verspreiden van boekjes met eerlijke informatie over de verschillende drugs, de volgende groei-fase ingegaan met de oprichting van de stichting Geen Drugs - Wel Leven, die zich helemaal daarop gaat richten .......

Wie Het Parool een beetje kent, kent ook haar visie over drugs en drugsgebruik, die, zacht gezegd, niet overeenkomen met de anti-drugs visie van Scientology en van de stichting Narconon.

Toeval? Een "black-propaganda" aktie wordt nooit toevallig gevoerd. Wie financiert Het Parool of Bart Middelburg?

       

           10 maart 2012                                                                                                                Samenstelling: Karel Jeelof


Back Home Next

30nieuws