Scientology in het nieuws


 

Geen verbod van Scientology in Frankrijk 

AMSTERDAM - In Parijs heeft een gerechtshof de aanbeveling van aanklagers tegen Scientology om de Scientology Kerk te verbieden afgewezen. Het hof wees er in haar uitspraak op dat er al meer dan 10 jaar geen klachten tegen de kerk zijn en dat de beklaagden gehandeld hadden uit oprechte religieuze overtuiging. Het hof legde de kerk geen beperkingen van haar activiteiten op. De anti-religieuze krachten achter deze aanval op Scientology hebben genoegen moeten nemen met een voorwaardelijke veroordeling van enkele medewerkers en een boete. De advocaten van de scientologen hebben aangekondigd daartegen in beroep te gaan.

Deze rechtszaak werd in 1998 tegen Scientology in Frankrijk begonnen na een klacht van iemand die vijf maanden had deelgenomen aan de diensten in de Scientology kerk in Parijs. In 2006 vond een openbare aanklager dat de zaak geseponeerd moest worden vanwege het gebrek aan bewijs dat de kerk onjuist had gehandeld. Van oplichting kon geen sprake zijn want het kerkbeleid voorziet in een soepele teruggaafregeling van donaties aan spijtoptanten. De zaak was jarenlang een kapstok om de kerk wanneer gewenst via de media zwart te maken. De strategie daarachter was het inplanten van vooroordelen over Scientology bij 'de gewone man' om zo de groei van de Scientology kerken - en daarmee de uiteindelijke verhoging van de bewustheid van de mensen - te remmen. Maar ingevolge de Europese mensenrechten mag een rechtszaak niet eindeloos duren. Anti-religieuze krachten in en achter de overheid stuurden echter aan op een totale uitbanning van Scientology.  Op 15 juni 2009 eiste de hoogste openbare aanklager Maud Coujard daarom dat de Scientology kerk in Parijs verboden zou worden verklaard, meerdere jaren gevangenisstraf tegen de medewerkers en 2 miljoen aan boete, in de verwachting dat zo'n verbod door andere Europese landen nagevolgd zou worden. (Bron: US State Department Human Rights Report 2009). Zou het hof die eis gevolgd hebben, dan had dat het einde van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in Frankrijk ingeluid. In dit licht bezien is de uitkomst niet alleen een overwinning voor de Franse scientologen, maar voor alle vrijheidslievende burgers in Frankrijk en in de rest van Europa.

Onthullend zijn de reacties in de media, die net als in 1980, zich niet de tijd gunnen voor werkelijk onderzoek, klakkeloos de anti-religieuze propaganda verspreiden, en hun journalistieke verantwoordlijkheden ten aanzien van het behoud van de mensenrechten verzaken. En dat terwijl de zaak slechts het topje van een ijsberg is, een klein stukje van een onderliggende en veel belangrijkere strijd die iedere burger aangaat.

De woordvoerster van de Scientology Kerk Amsterdam wijst op de bijzondere rol van klager die de farmaceutische branche in deze zaak is gaan spelen, in combinatie met de feiten dat in Frankrijk het gebruik van psychofarmaca (=bewustzijnverminderende drugs die als  'medicijnen' voorgeschreven worden) tot de hoogsten ter wereld behoort en dat de scientologen in Frankrijk de laatste goed georganiseerde groep vormen die daartegen effectief ageren. 

Meer informatie:

          Eerder bericht over de rechtszaak in Frankrijk
         
Over de onethische marketingpraktijken van farmaceuten
          Over de rol van Readers Digest in eerdere aanvallen op Scientology

          Rapport 2008 over de stand van de mensenrechten in Frankrijk
          Rapport 2009 over de stand van de mensenrechten in Frankrijk

              27 oktober 2009                                                                                                   Samenstelling: Karel Jeelof


Back Home Next

023