Scientology in het nieuws


 

Reactie op de nieuwe aanval op Scientology in Frankrijk 

AMSTERDAM - In De Telegraaf van 25 mei 2009 een groot artikel van Roger Strijland, en een dag later ook artikelen in Trouw,  het AD en De Volkskrant. Ook op de radio en tv wordt deze zoveelste aanval op Scientology groot uitgemeten, zoals bijna gebruikelijk zonder de lezer, luisteraar of kijker daarbij te informeren over de interessante achtergronden ervan. Moge de volgende aanvulling op die berichtgeving u daarin een doorkijkje bieden en u wapenen tegen de pogingen om via mediaberichtgeving uw opinie over Scientology te sturen.

Waar gaat het om? Alweer een proces in Frankrijk tegen de Scientology kerk aldaar. En met al eerder aangevoerde beschuldigingen die noch in Frankrijk, noch in andere landen ooit hard gemaakt zijn. In 2007 werd een soortgelijke zaak die in 1983 was gestart, door de Franse Scientology kerk gewonnen. In maart 2009 werd een andere vervolging, die was opgestart in 1989,  definitief beŽindigd door verwerping van het beroep dat een anti-religieuze beweging had ingesteld tegen een eerdere seponering. De zaak die nu voorkomt is bijna 10 jaar geleden opgestart. We zien zo een patroon van het om de 5 tot 10 jaar opstarten van processen tegen de kerk daar, die dan jarenlang lopen en dan zoveel mogelijk negatieve mediaberichtgeving over Scientology genereren. In deze zaken speelt het 'anti-secten bureau'  in het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken een grote rol. Deze bemoeienis van de Franse overheid met nieuwe religieuze bewegingen is in de internationale politiek en in mensenrechtenkringen bekritiseerd als zijnde bedreigend voor de godsdienstvrijheid. In de huidige aanklacht wordt het bureau gesteund door de Orde van Farmaceuten, als een van de klagers. En daarmee komt de aap uit de mouw waar het de aanklagers eigenlijk om te doen is.

"De werkelijke achtergrond van het conflict in Frankrijk ligt in het feit dat Scientology sinds jaar en dag wereldwijd de belangenverstrengeling van de farmaceutische industrie en de psychiatrie aan de kaak stelt. In Frankrijk is de consumptie van psychiatrische medicijnen per hoofd van de bevolking een van de hoogste ter wereld. Scientology is daar het laatste bolwerk dat dat aan de kaak stelt, de rest is al monddood gemaakt. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de Franse Raad van de Orde van Farmaceuten deelneemt in de aanklacht tegen Scientology.", schrijft de woordvoerder van de Nederlandse Scientology Kerk in haar reactie aan de pers.

Binnenkort staan scientologen opnieuw voor de deur van de Tweede Kamer met een verzoekschrift om meer aandacht voor de Strattera zaak, het advies van de Raad  voor de Volksgezondheid en Zorg, en voor het verwerpen door het College voor de beoordeling van geneesmiddelen (CBG) van de vele aanwijzingen dat de enorme toename van het gebruik van psychofarmaca leidt tot het toenemen van 'korte lontjes' en ernstig geweld, moord en zelfmoord. Ook in BelgiŽ en andere landen worden door scientologen informatie en protestacties gehouden tegen de geestelijke en lichamelijke beschadiging van mensen door deze 'medicatie'. In de Verenigde Staten, waar de publieksinformatiecampagne van Scientology tot officiŽle onderzoeken van deze middelen en de voorschrijving ervan heeft geleid, neemt de verstrekking van psychofarmaca aan kinderen nu af.

Hoe groot zijn die financiŽle belangen dan die voor de farmaceuten op het spel staan? Groter dan het Bruto Nationaal Product van meerdere landen bij elkaar! Het gaat om omzetten van honderden miljarden dollars. Zo lijkt de boete van 1,42 miljard dollar die Eli Lilly naast schadevergoeding moet betalen voor haar onrechtmatige promotie van Zyprexa enorm zwaar, maar bedraagt zij slechts 10% van de omzet die het middel haar verschaft, en was dat 'bedrijfsrisico' al jarenlang in de hoge winstmarge op het middel ingecalculeerd. Het doet haar zo vrijwel geen centje pijn. "Voor deze multinational is de boete er een zo groot als een verkeersboete", volgens Fox News. De invloed van de farmaceuten blijft echter niet beperkt tot het omkopen van mensen in de medische sector, varierend van het bieden van snoepreisjes of andere cadeautjes aan voorschrijvers en wetenschappers, of het financieren van patiŽntenverenigingen. Bekend is  dat ze vele malen meer geld besteden aan marketing dan aan research. En tot die marketing uitgaven behoren ook de betalingen aan uitgeverijen en 'journalisten' voor smeercampagnes tegen een ieder die hun belangen kan schaden. Het meest bekende voorbeeld daarvan is uitgeverij Readers Digest geworden. De gevaarlijkste invloed van farmaceuten is natuurlijk de invloed die ze via stromannen hebben in adviescommissies, overheidsorganen en in het wetgevende proces. In Frankrijk wordt Justitie gebruikt als middel om de tegen deze invloed van farmaceuten agerende bewegingen de mond te snoeren. Wetende dat het uitbannen ervan nergens ooit gelukt is, wordt geregeld een mediahype gecreŽerd om de 'klokkenluiders' monddood te maken en de publieke opinie over hen negatief te sturen. Maar meer en meer mensen doorzien dat deze zogenaamde medicijnen niets genezen, dat het gifstoffen zijn met een bijna gelijke werking als straatdrugs, die de mensen hun zelfbeschikking ontnemen en het gevoel afstompen, en dat er betere, gezondere alternatieven zijn die tot een werkelijke oplossing leiden van de redenen waarom de psychofarmaca genomen worden. Ook in het door medicinale drugs overspoelde Frankrijk zal dit besef uiteindelijk overwinnen.

Meer informatie:

          Over de onethische marketingpraktijken van farmaceuten
          Over Readers Digest en de achtergrond van eerdere aanvallen op Scientology

          Reactie van de woordvoerder van de Scientology Kerk in Trouw

              26 mei 2009           Laatste update: 28 mei                                                                  Samenstelling: Karel Jeelof


Back Home Next

021