Scientology in het nieuws

Duidelijkheid over Jesse R, Peter la S en Scientology

AMSTERDAM -  In kranten en op de internet-nieuwspagina's staan weer grote artikelen over het proces tegen elf verdachten van tien liquidaties, of pogingen tot moord.  Door hiaten in deze artikelen kan de lezer een verkeerd idee over Scientology krijgen, dat daarin genoemd wordt met betrekking tot de verdachte Jesse R., of als reden voor de spijt van de al veroordeelde Peter la S., die in het proces de kroongetuige van Justitie is.

Het is natuurlijk heel gemakkelijk om een geloofsleer de schuld te geven van het kwaad in de wereld. Het is de laatste tijd blijkbaar weer in de mode, een gemakkelijke zondebok.  De bewering dat Jesse R en Peter la S 'in de ban van Scientology' zouden zijn en de bewering van Menno van Dongen in de Volkskrant dat beiden 'fervente aanhangers van de Scientology Kerk waren',  betekenen helemaal niet dat de Scientology Kerk van hun uitleg van de leer of van hun criminele activiteiten op de hoogte was. De eerdere publicaties in De Telegraaf (2007) gaven al een raar beeld over hoe die twee vrienden in het kwaad hun (beperkte) kennis van de Scientology leer zouden hebben gebruikt: aanvankelijk als rechtvaardiging voor het plegen van ernstige misdaden, en daarna als 'bewijs' van hun 'sociaal' en 'goedaardig' zijn: Peter la S door het worden van spijtoptant van Justitie en Jesse R door een imitatie-Criminon op te richten.

Het is aan de rechtbank om te beoordelen of hun berouw en latere 'goede daden' oprecht zijn, of slechts pogingen om verdenking af te wenden en straf te ontlopen.

Journalistiek gezien trekt het combineren van crime en religie natuurlijk lezers, maar de journalisten moeten daarbij niet de zorgvuldigheid uit het oog verliezen of de waarheid geweld aandoen door de lezer een verkeerde indruk te geven over de relatie tussen beide criminelen en het Scientology geloof of de Scientology Kerk.

Onderstaande feiten ontbreken in deze artikelen of krijgen daarin onvoldoende aandacht.

1. Spijtoptant Peter la S en verdachte Jesse R zijn géén leden van de Scientology Kerk en zijn géén scientologen.
Ik ben al bijna 40 jaar lid van de Scientology Kerk, kom regelmatig in de kerk en heb hen er nooit ontmoet; ze hebben er niet deelgenomen aan de diensten en hebben niet de geloften voor ethisch gedrag afgelegd en hulp verleend, die iemand kwalificeren als scientoloog.

2. Een ieder kan in de boekwinkel van de Scientology Kerk in Amsterdam of in een reguliere boekwinkel boeken over Scientology kopen; ze zijn ook in de meeste bibliotheken te lezen.
Door het kopen en lezen van Scientology boeken wordt je niet automatisch lid, evenmin wordt je alleen daardoor scientoloog.

3. Het lezen van één of meer Scientology boeken geeft iemand kennis van de leer van Scientology en helpt iemand om zijn antwoorden te vinden op eeuwenoude religieuze vragen.
Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Hoe is het heelal ontstaan? Heb ik eerder geleefd? Bestaat God? De boeken bevatten geen dogma's; de grondlegger L.Ron Hubbard benadrukte dat je de antwoorden in jezelf kunt vinden en dat iets pas waar is als je dat zèlf als waarheid hebt gevonden. De beste methode om die waarheden snel te vinden is het deelnemen aan de diensten in de kerk.

4. Het geloof in het bestaan van een onstoffelijke component in de mens is zo oud als religie zelf.
Het is de grootste gemene deler van alle religies. Het geloof in reïncarnatie, en andere vormen van voortleven na de dood, zijn evenzo al eeuwenoude overtuigingen en dus niet uniek voor Scientology. De zorg voor die onsterfelijke component in de mens, in Scientology 'thetan' genoemd, en diens afwegingen van goed en kwaad, hangen daarmee samen.

5. Het besef van goed en kwaad wordt in Scientology binnen het onderwerp Ethiek ontwikkeld en ervaren.
Creatieve en constructieve inspanning betekent plezier en verhoogd bewustzijn en voortbestaan; irrationeel gedrag en vernietiging is kwaadaardigheid en leiden naar onbewustheid en de dood.
Wat u anderen heeft aangedaan kan uw spirituele welzijn en voortbestaan meer remmen dan wat anderen u hebben aangedaan. Verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst en het welzijn van anderen is een kenmerk van een rationele, ethische persoon. De Scientology leer kent rechtscodes waarin diefstal en geweldpleging als misdrijven zijn aangeduid en moord een zware misdaad is. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen..... Kerken zijn van oudsher een plek waar zondaars heen komen om hun gemoedsrust terug te krijgen. Geestelijken bezoeken daartoe ook gevangenen. In Scientology is het beleid dat een misdadiger eerst verantwoordelijkheid moet nemen, de criminele activiteiten direct staakt en de banden ermee verbreekt en schoon schip maakt met Justitie, alvorens deze lid kan worden en deel kan nemen aan de religieuze diensten in de kerk. Kortom: om spiritueel te kunnen groeien en het religieuze pad van Scientology te kunnen volgen is een ethisch leven een eerste vereiste.

6. De geschiedenis leert ons dat religieuze teksten ook verkeerd begrepen of kwaadaardig uitgelegd kunnen worden.
Zowel de Bijbel als de Koran zijn misbruikt om geweld te veroorzaken of te rechtvaardigen. Niet een religieus geloof maar macht hebben over anderen en ander eigenbelang zijn daarbij de werkelijke motivaties van de misbruikers.

7. Een crimineel denkt niet meer in verantwoordelijkheden en de gevolgen van zijn daden in de toekomst.
Iemand wordt crimineel op het moment dat hij beschouwt dat hij zijn zelfrespect heeft verloren en de toekomst hem niets meer kan schelen. De 'oplossingen' die een crimineel vindt voor zijn problemen leiden vaak tot meer problemen voor hemzelf en anderen.

8. Criminon is een effectieve rehabilitatie methode voor criminelen die recidive voorkomt.
De methode wordt al met veel succes toegepast in honderden gevangenissen in vele landen. Criminon is een maatschappij-verbeteringsproject dat mee helpt om één van de seculiere doelen van Scientology - een wereld zonder misdaad - te helpen tot stand te brengen. Zie www.criminon.org.
Helpers kunnen ex-detineerden zijn, maar geen criminelen met wie Justitie nog een appeltje heeft te schillen; een vereiste voor ex-gedetineerden om ermee te werken is dat men zelf het programma heeft doorlopen en zichzelf gerehabiliteerd heeft.

9. Het is een bekend verschijnsel dat wanneer iemand een fout maakt, deze daar dan een rechtvaardiging voor probeert te geven.
De rechtvaardiging op zich is al een indicatie dat de persoon iets verkeerds heeft gedaan, maar daar geen verantwoordelijkheid voor heeft genomen. Met de rechtvaardiging probeert hij de fout te verkleinen of de schuld van zich af te schuiven. Het is natuurlijk de reinste kolder dat je iemand zou mogen doden 'omdat deze toch weer kan re-incarneren in een nieuw lichaam'. Ongeacht wat de gedode zelf gedaan heeft. De dader neemt daarmee geen verantwoordelijkheid voor die ander en evenmin voor z'n eigen misdaad. De juiste aanpak is natuurlijk de ander omhoog te brengen tot een bewustwording van z'n fouten en volledige rehabilitatie. Alleen daardoor wordt recidive in dit leven voorkomen en in de vele toekomstige levens. De doodstraf is daarom ook geen oplossing voor het voorkomen van misdaad in de toekomst.
 

Scientology als zondebok
Het is al eerder voorgekomen dat Scientology door een crimineel gebruikt werd als rechtvaardiging voor diens misdaden. De Amerikaan Steven Fishman, de grote held van Karin Spaink, deed dat al in de jaren negentig. Hij pleegde in de VS fraude via claims voor aandelenkoersschade en probeerde toen hij gepakt werd de schuld daarvan op de Scientology kerk daar te schuiven. Hij had wat Scientology boeken gekocht en een paar keer een kerk bezocht, die volgens een celmaat van Fishman als zondebok moest gaan dienen. Toen hij werd opgepakt beweerde Fishman dan ook dat hij in opdracht van de kerk had gefraudeerd en het geld had afgedragen. Hij ging zelfs zover dat hij z'n eigen advocaat telefonisch liet bedreigen door een verslaafd vriendje die hij daarbij wat Scientology termen liet gebruiken. De FBI traceerde het telefoontje en de junk bekende. Het frauduleus verdiende geld bleek Fishman op de bankrekening van z'n oude vader te hebben geparkeerd. Voor de opdracht tot bedreiging en voor het pogen Justitie te misleiden kreeg Fishman uiteindelijk nog zes maanden extra celstraf.
In Nederland kreeg Fishman in 1995 ondanks mijn waarschuwingen aan Karin Spaink over het bovenstaande, toch een heel warm welkom van haar. Destijds onbegrijpelijk dat ze zo dom was, maar achteraf bleek ze zo haar eigen agenda te hebben voor haar steun aan Fishman. Naar verluidt gebruikte Fishman die gelegenheid om geld te lenen van enkele medestanders van Spaink en heeft hij ze nooit terugbetaald. Fishman viel voor mij al door de mand tijdens Karin's anti-Scientology bijeenkomst in de Melkweg, eind 1995; zo vertelde hij hoe hij van een counseler op het OT III niveau van Scientology counseling had ontvangen, terwijl dat een solo-niveau is dat je dus zelf, zonder counseler, doet. Karin roddelde lustig met Fishman mee en was (en is nog steeds) in de ban van andere (criminele?) anti-Scientology krachten. Spaink geeft ook haar geheel eigen interpretatie aan Scientology teksten om minder geïnformeerden op het verkeerde been te zetten en hun steun te verwerven.

Wat als Peter la S. nu echt spijt heeft?
Komen we bij de hamvraag die de verklaringen van Peter la S oproepen: Als het lezen van een of enkele Scientology boeken inderdaad zo'n ommekeer ten goede in het gedrag van een crimineel kan bewerkstelligen, zou Justitie dan niet eens moeten kijken of het Criminon programma dat al in 39 landen succesvol is ook in ons land uitgetest kan worden?
Meer info op www.criminon.org


Back Home Next

011 © 2008 karel jeelof, herzien een aangevuld 11 februari 2009