Scientology in het nieuws

Groei Scientology bundelt weerstand in Anonymous

AMSTERDAM - 16 maart 2008  De internationale groei van Scientology en het succes van haar maatschappij verbeterings-projecten  heeft de tegenstanders van Scientology bijeen gebracht in een laatste internationaal geco÷rdineerde poging om haar groei te stuiten. Een zestigtal gemaskerde "Anoniemen" demonstreerden gisteren op het Beursplein in Amsterdam met pamfletten en borden tegen de scientologen, die op de Nieuwezijds Voorburgwal vrolijk ongemaskerd boekjes uitdeelden met feitelijke informatie over drugs en de gevaren daarvan voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Uit gesprekken met Anoniemen bleek dat het overwegend zeer jonge mensen zijn die via het internet geronseld zijn om deel te nemen aan de aktie. De kennis die zij over Scientology hebben is zeer beperkt, de eigen ervaring met Scientology nihil, een aantal gaf aan ervaring met drugs te hebben en enkele anderen kenden de anti-drugs akties van de kerk niet en vonden de drugsvoorlichtingsboekjes en de Scientology anti-drugs aktie toch wel erg tof.

Opmerkelijk is dat de Anonymousgroepleden Scientology beschuldigen van manipulatie van haar leden, terwijl zij niet in de gaten hebben dat zij zelf door halve en hele onwaarheden tot een antipathie en aktiebereidheid worden gemanipuleerd. Omdat zij nog jong zijn weten zij niet dat begin jaren tachtig en midjaren negentig anti-religieuze bewegingen ook dit soort akties  hebben uitgevoerd en dat uit onderzoeken naar de aanzetters ervan is gebleken dat zij om heel andere redenen aktievoerden dan dat gepropageerd werd.  Zo bleek in 1984 dat de hetze in 1980 tegen de nieuwe religieuze bewegingen was opgestart door een anti-religieuze beweging die zich 'S.O.S.'  noemde. Die beweging werd aangestuurd door psychiaters die daarmee stiekem probeerden hun deprogrammeringstechnieken gelegaliseerd en gesubsidieerd te krijgen. In de jaren negentig slaagde Karin Spaink er aanvankelijk in enkele honderden medestanders te krijgen voor haar anti-Scientology aktie onder de leuze dat ze de vrijheid van meningsuiting verdedigde. Maar ze verloor  geleidelijk het grootste deel van haar steun naarmate meer duidelijk werd dat ze daarbij gebruik had gemaakt van desinformatie. Zij werd gesteund door  2 anti-religieuze bewegingen, genaamd B-org en Factnet, die ook nu weer aktief zijn. Bijval kreeg zo ook van een aantal internetproviders, die via uitgelokte rechtspraak hun stelling bevestigd wilden zien worden dat zij ten aanzien van internet webpagina's en nieuwsgroepen en dergelijke zich in dezelfde positie bevinden als telefoonmaatschappijen. Curieus waren de activiteiten van een medewerker van de Amerikaanse ambassade, die door zijn steun aan Spaink de hackersgroep rond haar wilde infiltreren, om uit te vinden welke hacker Amerikaanse defensiecomputers had gekraakt en informatie had aangeboden aan Irak. De deelnemers in de kerngroep hadden zo ieder hun eigen belang om Scientology zo zwart mogelijk te maken.

In de huidige aktie tegen Scientology lijken alle internationale tegenstanders zich verenigd te hebben. Ongetwijfeld zal ieder van hen ook nu weer een voor de  'gewone' aktievoerders verborgen gehouden eigen agenda hebben, en ongetwijfeld zal de  'gewone' aktievoerder ook nu wel weer gewaarschuwd zijn vooral niet met die scientologen te gaan praten, "want ze zijn zo overtuigend". Ja, ja, dan komen natuurlijk de leugentjes uit. Mijn advies aan deze nieuwe lichting aktievoerders: blijf baas over je eigen denken. Controleer je informatie voordat je ze als waar aanneemt. Een medaille heeft altijd twee kanten, bekijk ze allebei. Zorg dat je informatie van beide partijen hebt. Weet wat desinformatie is en hoe het gebruikt wordt en waarom. Weet van het bestaan van anti-religieuze groepen en hun aktiviteiten. Ga niet af op gegeven citaten; lees in een bibliotheek een Scientology boek en oordeel dan zelf. Wees bewust van de invloed van de internationaal opererende farmaceutische drugsfabricanten en hun strijd tegen Scientology voor het behoud van hun afzetmarkt. Niet alle aktievoerders protesteren normaal, zie www.anonymous-exposed.org .


Back Home Next

10   Karel Jeelof