Scientology door Dr Bryan Wilson

vertaling en bewerking:

Richard Singelenberg.

Inhoudsopgave  
bulletOver de schrijver
bulletWie is Dr. Bryan Wylson?

Inhoudsopgave

bulletHoofdstuk 1 - De verscheidenheid aan religies en het definitieprobleem
bulletHoofdstuk 2 - De criteria van religie
bulletHoofdstuk 3 - Niet-the´stische geloofssystemen
bulletHoofdstuk 4 - De religieuze taal en de ontwikkeling van de christelijke theologie
bulletHoofdstuk 5 - De sociale en morele functies van religie
bulletHoofdstuk 6 - Een korte schets van Scientology
bulletHoofdstuk 7-  Een sociologische analyse van de ontwikkeling van de Kerk van Scientology
bulletHoofdstuk 8 -   Opvattingen over aanbidding en redding
bulletHoofdstuk 9 -  De visie op Scientology van academici
bulletHoofdstuk 10 - Scientology en andere godsdiensten
bulletHoofdstuk 11 - De religieuze criteria toegepast op Scientology
bulletAppendix