Scientology in het nieuws


 

 Alex Gibney's 'Going Clear' herhaald; bedot de VPRO haar kijkers?

Amsterdam - Terwijl de wereld hier en daar in brand staat door activiteiten van extremisten die tot hun gruweldaden zijn aangespoord door haat-imams die door psychiaters getraind zijn in massa-manipulatie (mindcontrol), herhaalde de VPRO de anti-Scientology propaganda film van Alex Gibney van 2015.
Men kan zich daardoor de vraag stellen: heeft de VPRO daarmee niet haar recht verspeeld om nog kritiek te leveren op de activiteiten van haat-imams? Maakt zij zich niet net als die haat-imams schuldig aan het aanzetten tot intolerantie van vredelievende maar andersgelovigen?

De als 'documentaire' betitelde film van Gibney werd vorig jaar al door de VPRO uitgezonden in het kader van een grote, goed gefinancierde, internationale anti-Scientology propaganda actie die tot doel had de rechtbank in Brussel te brengen tot een verbod en ontbinding van de Scientology kerk in BelgiŰ. Daarvoor werden zelfs Gibney's getuigen uit de VS ingevlogen. Ook  het financieel niet onafhankelijke dagblad Trouw pikte een graantje mee met een serie van 4 artikelen welke door gebrek aan balans en weerwoord de toets van de journalistieke verantwoording niet doorstonden. Geen van de bij deze zwarte propaganda actie betrokken partijen had verwacht dat de rechtbank op 11 maart 2016 in haar uitspraak gehakt zou maken  van alle ingebrachte beschuldigingen: er was geen echt wettelijk bewijs voor ingediend.
Volgens de rechtbank waren de aanklagers en de onderzoekers bevooroordeeld jegens Scientology en haar leden.

De uitspraak is internationaal nieuws geweest en kan de VPRO niet ontgaan zijn. Als het haar wel ontgaan was, dan zou de VPRO door het journalistieke beginsel van hoor en wederhoor die informatie alsnog gekregen hebben en zichzelf voor de blunder behoed hebben dat ze de kijker een documentaire voorschotelt waarin door 'getuigen' over situaties bericht wordt waarvoor noch in de VS, noch in Europa, in decennia lang justitieel onderzoek geen enkel wettelijk bewijs gevonden is. Maar de VPRO schoof  om haar moverende redenen ook de hoor en wederhoor terzijde. De  herhaling door de VPRO van Gibney's film bijna een jaar later ondanks deze uitspraak roept de vraag op welk belangrijk doel, groter dan waarheidsrapportage aan de kijkers, daar nu dan mee beoogd wordt. Het is te vergoelijken als: ach, het is komkommertijd en ze moeten toch wat uitzenden? Of, 'Ons duurbetaalde licentierecht op de uitzending loopt binnenkort af '. Maar wie beter ge´nformeerd is doorziet dat de doelstelling dit keer het be´nvloeden van de Nederlandse Hoge Raad is, die zich deze komende weken buigt over het cassatieberoep van de kerk over haar ANBI-status.

VPRO-kijkers zijn doorgaans wat vrijere geesten, met een hoger dan gemiddeld IQ en brede belangstelling, althans zo staan ze bij mij bekend. Ik verwacht dan ook dat een aantal van hen op onderzoek zal gaan omdat zij bekend zijn met het verschijnsel van propaganda en zo slim zijn hun inkomende informatie te verifiŰren voordat ze deze als waarheid accepteren.
Hen wijs ik op het volgende:
- Twee hoofdgetuigen uitten beschuldigingen van ook in de VS strafrechtelijk vervolgbare gedragingen door de kerkleider jegens hen, zoals lichamelijke mishandeling, doch zij hebben in de meer dan 10 jaren die sindsdien verstreken zijn tot aan hun medewerking aan de film, en ook daarna, daarvan geen aangifte gedaan bij de Amerikaanse justitie. In de film wordt een stukje vertoond van een CNN interview in 2009 met de ex-vrouwen van deze twee hoofdrolspelers die verklaarden dat de twee destijds met elkaar op de vuist waren gegaan. Toevallig was ik in 2009 in de VS ten tijde dat de krant St Petersburg over de beschuldiging berichtte en het is me toen gebleken dat beide 'ex-executives' die nu in deze film samenspannen, in 2004 elkaar niet konden luchten of zien en meermaals vechtend over de kantoorvloer rolden. Zij werden toen door kerkleider Miscavige uit hun functie gezet en wensten geen gebruik te maken van de mogelijkheid zich te rehabiliteren en verlieten de kerk. Het werd me ook duidelijk dat hun vertrek door andere stafleden van de kerk als een grote opluchting was ervaren; dit zei mij genoeg over wat voor soort 'seniors' beide heren waren geweest. Iedereen die lang genoeg in de HR/Personeelszaken werkt weet dat ontslagen mensen hun ontslag soms rechtvaardigen door het projecteren van de eigen misdragingen of het eigen falen op de persoon die hen ontslagen heeft;
- De Volkskrant heeft vorig jaar bij de eerste vertoning geschreven dat de film in Engeland mogelijk niet vertoond werd omdat daar strengere smaad en laster wetgeving van kracht is; dit gegeven is ook op de website van de VPRO zelf te lezen; de VPRO wist dus dat deze 'documentaire' niet de betrouwbaarheid had waarvoor Gibney's werk bekend staat;
- De 'documentaire' is geen echte documentaire maar een speelfilm, omdat zoals toegegeven door Gibney en ook te zien is in de titelrol, grote delen ervan gescript en gespeeld zijn;
- Deze website van Freedom Magazine geeft gedetailleerde informatie over de onwaarheden in de film, de tot standkoming ervan en de achtergrond van de 'getuigen';
 

Rest u het vinden van het antwoord op de vragen:
- welk eigenbelang heeft de VPRO nagestreefd?
- is medewerking aan haatzaaien jegens een andere religie de VPRO waardig?

 

              23 juli 2016                   Laatste edit 30 juli 2016                                     Samenstelling: Karel Jeelof


Back Home Next

036