Scientology in het nieuws

 

Minder animo voor Anoniemen

AMSTERDAM - Het lijkt de organisatoren van de demonstraties van Anoniemen moeilijker te worden om mensen als demonstrant te werven.  Aan de laatste demonstratie van 14 juni namen nog slechts 25 tot 30 mensen deel, ondanks het zeer geschikte weer: droog en zonnig. De demonstratieplaats was weer het Beursplein, waar het grootste deel ervan werd bezet door een promotiemuur van Artsen Zonder Grenzen, die de passanten opriep tot mededogen, begrip en positieve aktie. De uitdossing en de boodschap van de Anonieme demonstranten daar omheen, hoe vredig en speels dan ook uitgevoerd, vormde daarmee een groot contrast.

De deelname aan de demonstraties toont een dalende lijn: van rond 80 naar 60, via 45, naar 30. Het lijkt er op dat de jonge deelnemers door hun deelname aan de demonstratie juist gaan onderzoeken wat Scientology werkelijk is en dan ontdekken dat de informatie die ze van de Anonymous organisatoren gekregen hadden niet betrouwbaar was, en dan van verdere deelname afzien. De organisatoren moeten zich inspannen om steeds een nieuwe groep op de been te brengen. Ook bij de laatste demonstratie waren de deelnemers weer erg jong, zoals uit de foto's blijkt. Uit mijn gesprekjes met enkelen bleek ook nu dat zij geen eigen ervaring met of kennis van Scientology hadden en erg ge´ntresseerd zijn in de religieuze ervaringen van scientologen. De verkoop van boeken toont een stijgende lijn en ook in bibliotheken is er een grotere vraag naar Scientology boeken. De roddels en lasterpraatjes lijken het te verliezen van de waarheid.

Foto 1            Foto 2            Foto 3            Belangrijke informatie voor Anoniemen

Eigen foto's  14 juni 2008                                                                                                                                                                             Samenstelling: Karel Jeelof


Back Home Next

012