Scientology in het nieuws

Anoniemen ontmaskerd

AMSTERDAM - 7 mei 2008. De Rotterdamse politie heeft dit weekend een zevental Anonymous actievoerders bevolen hun maskers af te doen en zich te identificeren. Een van de actievoerders had geen legitimatie bij zich en kreeg een proces verbaal.

De politie greep in tegen de Anoniempjes toen zij de activiteiten van de medewerkers van Scientology Kerk aldaar verstoorden die vreedzaam met hun gele informatietent boekjes uitdeelden en demonstraties gaven van de verschillende hulpverlenings-technieken. De zeven Anoniemen gedroegen zich bedreigend jegens de medewerkers en verstoorden de openbare orde. Zij hadden hun 'demonstratie' ook niet aangemeld.  De Rotterdamse politie trad kordaat op en wordt nu op het Internetforum van de Anoniemen zwart gemaakt.

Uit vergelijking van de pamfletten van de Anonymous blijkt dat het uitblijven van enig effect van hun acties leidt tot een escalatie van de beschuldigingen en de lasterpraatjes die zij over Scientology verspreiden. De pamfletten dragen de kenmerken van de op het Internet al lang  voorkomende anti-religieuze bewegingen die in de jaren negentig door hun onbeschaafde optreden in discussiegroepen ervoor zorgden dat het Internet lange tijd een slechte naam had.  Ook deze nieuwe lichting actievoerders wordt via het Internet en op scholen geronseld en gelooft blijkbaar blindelings wat hen verteld wordt en doorziet niet dat zij gebruikt wordt.

In Australi  ging de ronseling voor de demonstraties van Anonymous via briefjes op prikborden op scholen en universiteiten. Daarin werd scholieren en studenten AU$ 50 aangeboden voor een dagje werken. Het geheel bleek georganiseerd te zijn door een groot PR-bureau dat ook grote farmaceuten als klant heeft. Al in de jaren negentig schreef de bouwer van de antireligieuze website 'FactNet' dat er goed geld te verdienen valt in de antireligieuze markt. In die tijd was een Nederlandse actievoerder minder slim: hij bouwde ook een anti-Scientology website maar iemand anders wist daarvoor in Duitsland maar liefst DM 20.000  te vangen! Dus ben je scholier of student en doe je mee aan Anonymous, zorg er dan in ieder geval voor dat je betaald wordt, want anders steekt de organisator die 50 pop per dag voor jou in z'n eigen zak!

Meer informatie over anti-religieuze bewegingen op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oppositie_tegen_nieuwe_religieuze_bewegingen_en_sekten


Back Home Next

013                                                                                                                                                                                                     Tekst en samenstelling: Karel Jeelof