Praktijkgids Code voor Informatiebeveiliging

Let op: een aanzienlijk deel van de hieronder vermelde informatie is door tijdgebrek pas eind december 2002 beschikbaar.

Abonneer u op de nieuwsbrief dan houd ik u op de hoogte.

Wenst u in de tussentijd informatie te ontvangen die hieronder nog ontbreekt; zend dan een e-mail aan de auteur.<Gegevens van het boek>

<Inhoudsopgave>

<Extra informatie>

<In het boek genoemde documenten>

<Aanvullingen op bijlage 1>

<Errata>

<Veel gestelde vragen>

<Aan- en afmelden op de nieuwsbrief>

<Over de auteur>


Welkom op de website behorende bij het boek 'Praktijkgids Code voor Informatiebeveiliging'.

Organisaties zijn zich bewust van de noodzaak informatie te beveiligen maar zijn vaak niet in staat dit proces vorm te geven. Technische oplossingen zijn noodzakelijk maar informatiebeveiliging is veel meer een managementvraagstuk dan een technisch probleem. In deze praktijkgids staat beschreven hoe dit managementproces vormgegeven moet worden.

In 2000 werd Part 1 van de Engelse Code of Practice for Information Security Management, waarin het managementsysteem voor informatiebeveiliging wordt beschreven, overgenomen als wereldwijde standaard
ISO/IEC 17799. Ook kwam dat jaar de vertaling van Part 1 en Part 2 als 'Code voor Informatiebeveiliging' bij het Nederlands Normalisatie-instituut beschikbaar.

Dit boek beschrijft de invoering van de CvIB in acht stappen (zie onderstaande figuur). Naast een inleiding tot deze norm en een uitgebreid overzicht van hulpmiddelen zoals checklists en verwijzingen bevat het boek informatie over het opstellen van beleid en eisen, het uitvoeren van een inventarisatie en over risicomanagement. Ook komen implementatie van maatregelen en het opstellen van procedures alsmede het verhogen van bewustzijn, het auditproces en certificatie aan bod.

Met dit boek en uw eigen exemplaar van de Code voor Informatiebeveiliging bent u in staat ook binnen uw organisatie informatiebeveiliging gestructureerd vorm te geven!

De Code voor Informatiebeveiliging (publicatie SPE 20003) wordt uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) in Delft. De auteur van de 'Praktijkgids Informatiebeveiliging' is docent bij de NEN cursus over de CvIB. De inhoud van het boek is mede gebaseerd op de opmerkingen van de ruim 200 cursisten die sinds november 2000 deze cursus hebben gevolgd. 


Gegevens van het boek:

Auteur:

Ing. Ernst J. Oud CISA                                                              (Certified Information Systems Auditor - zie www.isaca.org)

Uitgever:

Academic Service

ISBN:

90 5261 427 X

Aantal pagina's:

197

Prijs:

€ 29,95                              

Let op; tijdelijk € 5,- korting - zie de website van Academic Service!
Verschijningsdatum:   Medio november 2002

 Klik  of   om het boek te bestellen, klik hier voor een preview (twee paragrafen uit hoofdstuk 8).

 Het boek is te bestellen vanaf de website van Academic Service. U kunt ook een bestelformulier downloaden.

Zie tevens de catalogus Najaarsaanbieding 2002 Informatica op de website van Academic Service.

 Klik hier voor enkele boekbesprekingen.

5


Inhoudsopgave:

Voorwoord 	Dhr. dr. ir. P.L. Overbeek RE - KPMG Information Risk Management
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1  	Inleiding
Hoofdstuk 2  	Achtergrond van de Code voor Informatiebeveiliging
Hoofdstuk 3  	Introductie van het stappenplan
Hoofdstuk 4  	Beleid en inventarisatie
Hoofdstuk 5 	Eisen en risicomanagement
Hoofdstuk 6 	Maatregelen, procedures en organisatie
Hoofdstuk 7 	Communicatie en bewustwording
Hoofdstuk 8 	Audit en certificering
Hoofdstuk 9 	Verbeteren
Bijlagen		Verwijzingen naar hulpmiddelen
		Checklist benodigde documenten
		Checklist deel II 
		Informatie over de herziene BS7799-Part 2:2002
		Aan de slag met Business Continuity Management		
Index
5


Zolang het boek nog niet verschenen is zijn niet alle onderstaande links functioneel!

Extra informatie beschikbaar gekomen na publicatiedatum:

Nut

LAAG

HOOG

Weerstand, kosten, complexiteit
HOOG Categorie 4; Wachten met invoering, achter in de rij plaatsen Categorie 3; Oorzaken analyseren, barrières wegnemen
LAAG Categorie 2; Snel doen, mooi meegenomen Categorie 1; Implementatie moet snel en efficiënt geregeld kunnen worden
Toelichting: De in de risicoanalyse geselecteerde maatregelen in categorie 1 en 2 pakt u direct aan. Voor de maatregelen in categorie 3 start u nadere studie hoe u de weerstand wegneemt, omgaat met de hoge kosten en de complexiteit. De maatregelen in categorie 4 doet u als laatste. Deze tabel rubriceert de maatregelen niet naar de mate waarin ze risico minimaliseren. Dat is belangrijk; de maatregelen die de grootste risico's wegnemen op de meest kritische processen of MAPGOOD componenten plaatst u direct in categorie 1, 2 of 3 maar nimmer in 4!
5


In het boek genoemde of anderszins nuttige documenten:

Opmerking: 

Wegens het auteursrecht kan ik u het wachtwoord van de aangepaste checklist voor deel I alleen toezenden indien u het boek 'Checklist Informatiebeveiliging' van het GvIB in uw bezit hebt. Bij dat boek zit achterin een diskette met daarop de in dat boek besproken checklist als Word en als PDF bestand. Als u dat boek gekocht hebt dan kunt u een door de auteur gemodificeerde versie van die checklist downloaden. In die versie zijn kolommen voor G(edeeltelijk) en O(nbekend) toegevoegd en is een aantal fouten weggenomen. Het Excel spreadsheet met de verwerking van de Self Assessment van deel I van de CvIB gaat uit van de gemodificeerde checklist. Voor de toegang tot de met een wachtwoord beveiligde bestanden moet JavaScript in uw webbrowser enabled zijn.

Om in het bezit te komen van het wachtwoord om de gemodificeerde checklist te kunnen downloaden moet u mij een bewijs per e-mail zenden waarmee u mij overtuigt dat u het GvIB boek inderdaad in uw bezit heeft. U moet mij bijvoorbeeld een kopie van de factuur toezenden of u zendt mij het bestand 'ChecklistWord.doc' welke u op de diskette bij het GvIB boek aantreft. Ik zend u dan per omgaande het wachtwoord.

5


Aanvullingen op bijlage 1:

5


Errata:

Heeft u een fout in het boek ontdekt zend dan een e-mail aan de auteur (zie link onderaan de pagina).

5


Veel gestelde vragen:

5


Over de auteur:

Ing. Ernst J. Oud CISA is projectleider geweest bij een aantal projecten waarin de Code voor Informatiebeveiliging met succes is ingevoerd. Daarnaast adviseerde hij als senior consultant business continuity organisaties met vraagstukken op het gebied van ICT continuïteit. Op dit moment is hij werkzaam als IT Security Officer bij Urenco Nederland B.V. in Almelo; een BS7799 gecertificeerd industrieel productiebedrijf. 

Dhr. Oud is lid van de NEN normcommissie 381027 en het Centraal College van Deskundigen - Informatiebeveiliging. Beide spelen een belangrijke rol bij de Code voor Informatiebeveiliging in Nederland. Daarnaast is hij docent van de NEN cursus informatiebeveiliging en kerndocent voor de module Service Continuity Management bij de masters opleiding informatiebeveiliging Euforce aan de TU Eindhoven.

 Zend een e-mail aan de auteur of  ga naar zijn homepage.

5


(c) 2002, Ernst J. Oud    ---    Versie 0.2 - 15 november 2002