Er zal regelmatig een korte nieuwsbrief verschijnen met belangrijk nieuws over ISO/IEC 17799, BS7799 Part 2, de CvIB en over de praktijkgids (zoals errata, toevoegingen e.d.). Door hieronder uw e-mail adres op te geven en te selecteren tussen 'Aanmelden' en 'Afmelden' kunt u zich abonneren of afmelden op deze nieuwsbrief. Uw e-mail adres wordt op geen enkele andere wijze gebruikt. De nieuwsbrief bevat geen opmaak of attachments.

U kunt ook een e-mail zenden aan infosecurity@euronet.nl met in het Subject veld 'Subscribe' of 'Unsubscribe'.

De bevestiging van aan-/afmelden kan enige dagen duren. 


Uw e-mail adres:

Klik hier om terug te keren naar de vorige pagina.