Veel gestelde vragen


Hopelijk eind november 2002.

Bijlage 4 van het boek licht de nieuwe standaard al toe. Op de vorige pagina treft u ook updates aan. De auteur zal er alles aan doen om op deze webpagina's de meest relevante ontwikkelingen toe te lichten.

Het boek bevat in bijlage 1 een opsomming van ruim honderd hulpmiddelen. Zoekt u daarbuiten nog hulp zend dan een e-mail aan de auteur. Wellicht kan hij u helpen.

Bel Jan Rietveld bij het NEN: 015 - 2690376. Hij is secretaris van de normcommissie.

In Nederland een twintigtal zoals CAK-bz, Shell, Urenco, Ministerie van V&W, Origin e.a. Op www.xisec.co.uk treft u de internationale niet-officile lijst.

Det Norske Veritas, Lloyds en er gaan geruchten over Deloitte & Touche.

Klik hier.

Vanaf 20.000,-

De accountancy/edp-auditing organisaties en veel andere consultancy firma's zoals CMG, Getronics, IBM e.a.

De British Standard was er het eerst (1994) en is vertaald naar Code voor Informatiebeveiliging:1994. De versie uit 1999 leidde tot herziening van de Code voor Informatiebeveiliging:2000 welke vanaf dat moment ook beide delen bevatte. Deel I van BS7799 is in 2000 internationaal overgenomen als ISO/IEC 17799 waarop de BSI hem weer overgenomen heeft als BS ISO/IEC 17799. Dat betekent niets anders dan het geven van een ander nummer en het toevoegen van een voorblad, dus ISO/IEC 17799 en BS ISO/IEC 17799 zijn volledig identiek. Deel I van de CvIB is daaraan gelijk en deel II van de CvIB is gelijk aan BS7799 Part 2:1999 waarvan nog geen ISO versie bestaat. Het overnemen van een nationale als internationale norm is slechts een formeel traject. Daarna conformeren alle landenorganisaties zich (vrijwillig) aan die internationale norm. De Nederlandse vertaling als Code voor Informatiebeveiliging van ISO/IEC 17799 en BS7799 Part 2 zal blijven bestaan. Of ISO de norm BS7799 Part 2:2002 zal overnemen is nog onbekend.

Pippa, Thijs en Teun.


3 Terug naar de vorige pagina.