Scientology in het nieuws

'Ouderwets' en gedegen reken_ en taalonderwijs wordt weer populair

AMSTERDAM - 29 april 2009. “Sinds de jaren zestig wordt het lesmateriaal niet meer gemaakt door mensen uit het onderwijs, maar door psychologen en orthopedagogen. Dit zijn ivoren-toren-mensen die zelf nooit voor de klas hebben gestaan en niet weten wat het effect van hun bedenksels is. Het heeft een negatief effect op het leren lezen en rekenen.”, aldus Aukje Koster,  de directrice van de Lafayette school in Amsterdam.

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd waarom de jongeren van nu zo slecht in rekenen en taal zijn? Was het gebrek aan geld voor hun onderwijs? Te grote klassen bij veel te weinig onderwijzers? De invoering van rekenmachientjes en onderwijs per computer? Er zijn vele redenen voor aangevoerd als verklaring, maar meer geld naar het onderwijs, meer onderwijskrachten in de klas en steeds kleinere klassen bleken niet te leiden tot betere reken_ en taalvaardigheden. Niet lang geleden kon je lezen dat jongeren die onderwijzer wilden worden eerst opnieuw moesten leren rekenen en schrijven.
Meer en meer komt men tot de conclusie dat de werkelijke oorzaak van de moeilijkheden de veranderingen zijn die zijn aangebracht in de manier waarop in de basisschool aan kinderen rekenen en taal geleerd werd. De basisrekenvaardigheden zoals het leren van de vermenigvuldigingstafels en het leren spellen, zijn vervangen door 'methoden' die de kinderen geen stabiliteit en zekerheid geven over de manier waarop zij tot de juiste uitkomst of spelling kunnen komen. Verwarring en onzekerheid en  gebrekkig rekenen en spellen zijn het resultaat ervan. De oplossing is natuurlijk het terugdraaien van de veranderingen door het her-invoeren van de methoden die succesvol waren in het kinderen te leren rekenen en spellen.

Meer informatie:

          Artikel in VersPers 29-04-2009
          Onderwijs ondersteuning
   

              7 mei 2009                                                                                                                                                                                                           Samenstelling: Karel Jeelof


Back Home Next

019