Scientology in het nieuws

Scientology Kerk in Portugal erkend.

LISSABON / LOS ANGELES  ó Het Registo Nacional de Pessoas Colectivas heeft de Scientology Kerk ingeschreven in het
offici
Žle nationale register van religieuze instellingen van Portugal.

De woordvoerder van de Scientology Kerk van Portugal, Betty Damasco, gaf uitdrukking aan het enthousiasme van de Scientology gemeenschap:  "We zijn zo blij met dit besluit. Het stelt ons in staat om ons geloof en de werken van onze grondlegger, L. Ron Hubbard op veel grotere schaal uit te dragen. Onze leden bereiden een verhuizing naar een veel groter gebouw voor, van waar we in staat zullen zijn om aan de toenemende vraag naar onze maatschappelijke diensten te voldoen en samen met de lokale authoriteiten ons land te helpen welvarender te maken en het welzijn te verhogen".

Hoewel Portugal sinds de eerste helft van de twintigste eeuw een scheiding van kerk en staat heeft, duurde het tot de invoering van een nieuwe Grondwet in 1976 voordat de geloofsvrijheid een praktische werkelijkheid werd. Ondanks deze grondwettelijke bescherming en de erkenning door de staat van het Scientology geloof in 1988, moesten verschillende religies, waaronder Scientology, door de invoering van een nieuwe wet over religies in 2001 opnieuw een aanvraag indienen voor een officiŽle registratie als religieuze gemeenschap.

Het keerpunt voor de Kerk kwam in april van dit jaar met een unanieme beslissing door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in het voordeel van de Scientology Kerk in Moskou. Ook Spanje erkende daarop de Scientology religie, in november.

Scientologen in Europa zijn optimistisch over wat zij zien als een trend die uiteindelijk niet alleen hun rechten zal beschermen, maar de rechten van alle mensen in Europa om de vrijheid van geloof en gedachte te genieten, temeer omdat het Europese Hof jurisdictie heeft over alle 47 lidstaten van de Raad van Europa.

Bron: Scientologytoday Press 30 december 2007                                                                                               Vertaling, editting en samenstelling: Karel Jeelof

Klik hier voor het persbericht ( Engels).

Klik hier voor het registratiedocument (pdf, Portugees).

Klik hier voor de vertaling ervan in het Engels (pdf).

07


Back Home Next