Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 19

The only difference in existing systems of politics is their relative
values in giving the individual a chance to develop
 and receive a higher level of personal sanity and ability.
Het enige verschil in de bestaande politieke systemen is hun relatieve
waarde in het geven aan het individu van een kans om zich te
ontwikkelen en een hoger niveau van persoonlijke
geestelijke gezondheid en bekwaamheid te krijgen .
(U140)

A nation is as alive as it has life in it.
It is as alive as men are free to be.
It is as alive as men freely support that nation toward its goals,
and it's no more alive than that.
Een land is zo levend als dat het leven in zich heeft.
Het is zo levend als de mensen vrij zijn om te zijn.
Het is zo levend als dat de mensen uit vrije wil dat land steunen in haar doelen,

en het is niet levendiger dan dat.
(U141)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                            Bronnen:
                            1e citaat:    U140    Cursus:     OEC: "Politics"
                            2e citaat:    U141    Lezing:      PAS: "Health and certainty"
                            Vertalingen:                            Karel Jeelof