Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 18

A state has, as its sole assets, the natural wealth of the state,
the willingness to work on the part of its people
and the brightness of its thinkers.
Een land heeft als haar enige bezittingen, de natuurlijke rijkdom van het land,
de bereidheid om te werken van de kant van haar bevolking
en de helderheid van haar denkers.
(U128)

Work is only as good as it's enjoyed, not as it's paid.
Natural resources are only as good as they can be utilized,
not thrown away.
And thought is only as good as it can express the goals and
desires of man himself.
And those things become wealth.
Werk is alleen maar zo goed als dat het met plezier gedaan wordt,
niet
als dat het betaald wordt.
Natuurlijke bronnen zijn alleen zo goed als dat ze benut kunnen worden,
 en niet verspild.
En denkkracht is alleen zo goed als dat ze de doelen en wensen
van de mens zelf kan uitdrukken.
En deze dingen worden welzijn.
(U129)

If you reward nonproduction, you get nonproduction.
When you penalize production, you get nonproduction.
The welfare state can be defined as that state
which rewards nonproduction at the expense of production.
Als je niet-productie beloont, krijg je niet-productie.
Als je productie bestraft, krijg je niet-productie.
De heilstaat kan worden gedefinieerd als die staat die
niet-productie beloont ten koste van productie.
(U122)

 Delete from a society its willingness to participate
and its willingness to work ,
and you have killed the society.
Ontneem aan een samenleving haar bereidheid tot deelname
en haar bereidheid te werken,
en u heeft die samenleving gestopt.
(U128)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                            Bronnen:
                            1e citaat:    U128    Lezing:      PAS: "The road to freedom, the goddness of man"
                            2e citaat:    U129    Lezing:      PAS: "Man: good or evil" 
                            3e citaat:    U122    Cursus:     OEC: "Rewards and penalties, how to handle personnel and ethics matters"
                            4e citaat:    U128    Lezing:      PAS: "Man: good or evil"
                            Vertalingen:                            Karel Jeelof