Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 51

            There are no conflicts which cannot be resolved
unless the true promoters of them remain hidden.
Er zijn geen conflicten die niet opgelost kunnen worden
tenzij de ware aanstichters ervan verborgen blijven.
(U420)

While it is commonly believed to take two to make a fight
a third party must exist and must develop it
for actual conflict to occur.
Terwijl in het algemeen wordt gedacht dat er twee nodig zijn
om een gevecht te maken,
moet er een derde partij bestaan die het moet ontwikkelen
voordat er een werkelijk conflict ontstaat.
(U421)

 


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                            Bronnen:
                            1e citaat:    U420    Boek:        A new slant on life
                            2e citaat:    U421    Boek:        A new slant on life
                            Vertalingen:                            Karel Jeelof