Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 12

Children are not dogs.
They can't be trained like dogs are trained.
They are not controllable items
They are, and let's not overlook the point, men and women.
Kinderen zijn geen honden. Je kunt ze niet leren zoals je een hond africht.
Ze zijn geen dingen waar je meester over kunt zijn.
Ze zijn, en laten we dat punt niet over het hoofd zien, mannen en vrouwen.
(U405)

The adult is  the problem in child raising, not the child.
De volwassene is het probleem in de opvoeding van kinderen, niet het kind. (U407)

The spoiled child is the child whose decisions have been
interrupted continuously and who is robbed of his independence.
Het verwende kind is het kind wiens besluiten voortdurend werden onderbroken
en dat van zijn onafhankelijkheid is beroofd.
(U412)

A good, stable adult with love and tolerance in his heart
is about the best therapy a child can have.
Een goede, stabiele volwassene met liefde en verdraagzaamheid in zijn hart
is zo'n beetje de beste therapie die een kind kan krijgen.
(U409)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                            Bronnen:
                            1e citaat:    U405    Boek:        A new slant on life
                            2e citaat:    U407    Boek:        Child Dianetics
                            3e citaat:    U412    Boek:        Dianetics: The modern science of mental health
                            4e citaat:    U409    Boek:        Child Dianetics
                            Vertalingen:                            Karel Jeelof