Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 11

An individual is basically and routinely good,
capable of many actions and considerable power.
Een persoon is in wezen en doorgaans goed,
in staat tot veel activiteiten en aanzienlijke energie.
(U398)

Man is basically good.
Pain and social aberrations turn him away from high ethics,
efficiency and happiness.
De mens is fundamenteel goed.
Pijn en maatschappelijke dwaalsporen keren hem af
van hoge ethiek, efficiency en geluk.
(U389)

It is a rather noble commentary on man that
when a person finds himself, as he believes,
incapable of restraining himself from injuring a benefactor
he will defend the benefactor by leaving.
Het is een vrij grootmoedige verklaring over de mens dat
wanneer iemand, naar wat hij zelf gelooft, van zichzelf vindt
dat hij niet in staat is zichzelf te weerhouden om een weldoener kwaad te doen
,
hij de weldoener zal beschermen door weg te gaan.
(U391)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                            Bronnen:
                            1e citaat:    U398    Bulletin:     "Recognition of rightness of the being"
                            2e citaat:    U389    Boek:        Self analysis
                            3e citaat:    U391    Bulletin:     "Blow-offs"  
                            Vertalingen:                             Karel Jeelof