Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 10

He who would give, must be willing to receive.
He who would receive, must be willing to give.
Hij die zou willen geven, moet bereid zijn om te ontvangen.
Hij die zou willen ontvangen, moet bereid zijn om te geven.
(U429)

A welfare state requiring no contribution
will at length be paid in revolution.
Een heilstaat die geen bijdragen eist
zal uiteindelijk worden terugbetaald met revolutie.
(U427)

A human being feels able and competent only so long as
he is permitted to contribute as much as
or more than he has contributed to him.
Een mens voelt zich tot dingen in staat en bekwaam alleen zo lang
hem wordt toegestaan om net zoveel of meer bij te dragen
als dat wordt bijgedragen aan hem.
(U426)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                            Bronnen:
                            1e citaat:    U429    Boek:        Scientology: The fundamentals of thought
                            2e citaat:    U427    Cursus      OEC: "Service"
                            3e citaat:    U426    Boek:        A new slant on life
                            Vertalingen:                            Karel Jeelof