Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 09

Life itself does not die. Only the physical organism dies.
Not even a personality apparently, dies.
Death then, in truth, is a limited concept of the death
 of the physical part of the organism.
Life and the personality, apparently, go on.
The physical part of the organism ceases to function.
And that is death.
Het Leven zelf gaat niet dood. Alleen het stoffelijke organisme sterft.
Zelfs een persoonlijkheid sterft blijkbaar niet.
De Dood dan, is inderdaad een beperkt idee, van de dood
van het stoffelijke deel van het organisme.
Het Leven en de persoonlijkheid gaan, klaarblijkelijk, door.
Het stoffelijke deel van het organisme stopt te functioneren.
En dat is de dood.
(U396)

A man is his own immortal soul.
             
Iemand is zijn eigen onsterfelijke ziel.    (U393)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                            Bronnen:
                            1e citaat:    U396    Boek:        Self analysis
                            2e citaat:    U393    Boek:        A new slant on life
                            Vertalingen:                            Karel Jeelof