Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 06

            Man is not a reactive animal.
He is capable of self-determinism. He has willpower.
De mens is geen door impulsen gestuurd dier.
Hij is in staat tot zelfbepaaldheid. Hij heeft wilskracht.
(U388)

Man succeeds because he adjusts his environment to him,
not by adjusting himself to the environment.
De mens is succesvol omdat hij zijn omgeving aanpast aan zichzelf,
niet door zichzelf aan zijn omgeving aan te passen.
(U392)

Wherever man strives,
wherever he works, whatever he does,
the good he does outweights the evil.
Waar de mens zich ook inspant,
waar dan ook dat hij werkt, wat hij ook doet,
het goede dat hij doet weegt zwaarder dan het kwaad.
(U392)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                            Bronnen:
                            1e citaat:    U388    Boek:        The dynamics of life
                            2e citaat:    U392    Boek:        Self analysis
                            3e citaat:    U392    Lezing:      PAS: "Miracles"
                            Vertalingen:                            Karel Jeelof