Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 05

            You are an immortal soul.
Through lies, treachery, deceit and pretense you can destroy yourself.
By seeking truth and living a life of helping others,
by being honest and decent you will be strong
and achieve your power and immortality.

U bent een onsterfelijke ziel.
Door leugens, verraad, misleiding en voorwendsels kunt u uzelf vernietigen.
Door de waarheid te zoeken en een leven te leiden van het helpen van anderen,
door eerlijk en fatsoenlijk te zijn, zult u sterk worden
en uw kracht en onsterfelijkheid bereiken.
(U262)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                            Bronnen:
                            1e citaat:    U262    Article:   "The meaning of Scientology"
                            Vertaling:                             Karel Jeelof