Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 04

            Evidently there is no greater curse than total idleness.
Klaarblijkelijk is er geen grotere vervloeking dan helemaal niets te doen hebben. (U82)

All it is necessary to do to degrade or upset an individual
is to prevent him from working.

Al wat nodig is om iemand te ontaarden of van streek te maken
is hem te verhinderen te werken.
(U94)

To be denied the right to work
is to be denied any part of the society in which we live.

Het recht om te werken te worden ontzegd,
is ontzegd worden om enig deel uit te maken
van de gemeenschap waarin we leven.
(U85)

Somehow the right to work seems to be bound up
in happiness and the zest of living.
And demonstrably the denial of work is bound up
with madness and insanity.
Op een of andere manier schijnt het recht om te werken
helemaal deel te zijn van geluk en levenslust.
En is het ontzeggen van werk aantoonbaar verbonden
met razernij en krankzinnigheid.
(U97)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                                Bronnen:
                                1e citaat:    U82      Boek:       Scientology: The fundamentals of thought
                                2e citaat:    U94      Boek:       The problems of work
                                3e citaat:    U85      Boek:       The problems of work
                                4e citaat:    U97      Boek:       The problems of work
                                Vertalingen:                            Karel Jeelof