Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 03

   Two rules for happy living:
1. Be able to experience anything.
2. Cause only those things which others are able to experience easily.
Twee regels voor gelukkig leven:
1. Wees in staat om alles te ervaren.
2. Veroorzaak alleen die dingen die anderen makkelijk kunnen ervaren.
(U68)

To be happy one must be able to confront, which is to say,
experience, those things that are.
Unhappiness is only this:
the inability to confront that which is.
Om gelukkig te zijn moet je de dingen die er zijn, kunnen confronteren,
dat wil zeggen, ze ervaren.

Ongelukkigheid is alleen maar dit:
het onvermogen om dat wat er is, onder ogen te zien.
(U75)

The clue to happiness is being interested in life.
People's happiness is as great as they can create it.
De sleutel tot geluk is geÔnteresseerd zijn in het leven.
Het geluk van de mensen is zo groot als ze het kunnen cre
Žeren.
(U73)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                                Bronnen:
                                1e citaat:    U68     Boek:        A new slant on life / Een nieuwe kijk op het leven
                                2e citaat:    U75     Boek:        A new slant on life / Een nieuwe kijk op het leven
                                3e citaat:    U73     Boek:        A new slant on life / Een nieuwe kijk op het leven
                                Vertalingen:                            Karel Jeelof