Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 02

            Probably the most neglected friend you have is you.
De meest verwaarloosde vriend die je hebt ben je waarschijnlijk zelf. 
(U375)

A healthy state of being is to be a friend to yourself.
If you have few friends, if you don't like friends,
you won't like yourself either.
Een gezonde staat van zijn is om een vriend voor jezelf te zijn.
Als je weinig vrienden hebt, als je niet van vrienden houdt,
dan zul je ook jezelf niet aardig vinden. 
(U375)

You are treating yourself in present time
much as you were treated by others in the past.
And you punish yourself far more than anyone would ever punish you.
Je behandelt jezelf in het nu
net zoals je door anderen in het verleden behandeld werd.
En je straft jezelf veel meer dan wie dan ook je ooit zou straffen.
(U371)

Self-invalidation is merely the accumulation of
invalidation of oneself by others.
Het kleineren van jezelf is alleen maar de opeenstapeling
van kleinering van jouzelf door anderen.
(U382)

Actually, you are a giant tied down with cotton lint.
You tied the knots and furnished the string and said where you'd lie.
In feite ben je een gigant die met katoendraad is vastgebonden.
Je hebt zelf de knopen gelegd, voor de draad gezorgd
en gezegd waar je ging liggen.
(U372) 

Never disparage yourself or minimize your strength or power.
Kleineer jezelf of minimaliseer je sterkte of je energie nooit. (U384)

Never regret yesterday. Life is in you today,
and you make your tomorrow.
Treur nooit om gisteren. Het leven zit vandaag in je,
en je maakt zelf je morgen.
(U385)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                        Bronnen:
                        1e citaat:    U375    Boek:       Self Analysis
                        2e citaat:    U375    Boek:       Handbook for preclears
                        3e citaat:    U371    Boek:       Handbook for preclears
                        4e citaat:    U382    Cursus:    OEC: "Ethics presence"
                        5e citaat:    U372    Boek:       Handbook for preclears 
                        6e citaat:    U384    Boek:       The creation of human ability 
                        7e citaat:    U385    Boek:       The creation of human ability 
                        Vertalingen:                            Karel Jeelof