Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 01

The basis of aberration is a nonconfront.
         
De basis van irrationeel denken of gedrag is een niet-onder-ogen zien  (U363)

That which a person can confront, he can handle.
Dat wat iemand onder ogen kan zien, kan hij aanpakken  (U363)

            The wrong thing to do about any given circumstance
or situation, is to do nothing.

Het verkeerde om in iedere gegeven omstandigheid of situatie te doen,
is om helemaal niets te doen
 
(U366)

The only time anyone has ever gotten into serious trouble
was when he decided he could do nothing about something.

De enige keer dat iemand in ernstige moeilijkheden is gekomen
was toen hij besloot dat hij ergens niets aan kon doen
 (U367)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

Bronnen:
1e citaat:    U363    Cursus:    OEC: "Complexity and Confronting"
2e citaat:    U363    Boek:       A new slant on life / Een nieuwe kijk op het leven
3e citaat:    U366    Cursus:    The Hubbard Life Orientation Course
4e citaat:    U367    Boek:       Dianetics 55!
Vertalingen:                           Karel Jeelof