Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 07

            Ridicule is the very lightest method of just slapping you to pieces.
Ridiculiseren is de lichtste manier van je gewoonweg in stukjes hakken. (U425)

A primary trap is to succumb to invitations to hate.
Een eerste valstrik is om toe te geven aan uitnodigingen om te haten. (U419)

The hardest task one can have is to continue to love his fellows
despite all reasons he should not.
And the true sign of sanity and greatness
is to so continue.

De zwaarste taak die men kan hebben is om door te gaan
met het liefhebben van zijn medemensen
ondanks alle redenen om dat niet te doen.
En het ware teken van geestelijke gezondheid en grootheid
is om dat te blijven doen.
(U418)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                            Bronnen:
                            1e citaat:    U425    Boek:        The Phoenix lectures
                            2e citaat:    U419    Boek:        A new slant on life
                            3e citaat:    U418    Boek:        A new slant on life
                            Vertalingen:                            Karel Jeelof