Toekomstige ontwikkelingen in de wetenschap

Future developments in science

Op deze pagina zullen geregeld wetenschappelijke artikelen verschijnen. De nadruk zal liggen op toekomstige ontwikkelingen, waarbij het de bedoeling is dat de auteurs hun ideeën hierover de vrije loop laten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ruimtevaart, computertechnologie, cyberspace, etc. Scientific essays will appear on this page regularly. Everybody can freely express his/her ideas about future developments in science and technology, for example about travelling in space, computer technology, cyberspace and so on.
Wij verwelkomen ieder die aan deze pagina wil bijdragen of over haar inhoud wil discussiëren. Geïnteresseerden kunnen hun kopij sturen naar Cor van Dusschoten, voor het e-mailadrss zie mijn homepage. Everybody is invited to contribute to this page or to discuss its content. Contributions can be sent to one of the editors of this page: Cor van Dusschoten, for my email address see my homepage.
De artikelen moeten in het Nederlands of Engels geschreven zijn en mogen niet meer dan 3500 tekens bevatten. Het is toegestaan om in het artikel verwijzingen op te nemen naar andere HTML bestanden, maar alleen bij wijze van aanvullende informatie. The articles must be written in English or Dutch, and contain not more than 3500 characters. Links to other web sites are allowed but only in case of additional information.
De redacteurs behouden zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren indien de aangeleverde kopij niet van voldoende niveau is, of niet op deze pagina thuishoort. Geaccepteerde stukken worden, indien vereist, geredigeerd in overleg met de auteur. The editors reserve the right to reject entries if the received copy does not reach a certain standard or does not belong on this page. If necessary, accepted copy will be edited in consultation with the author.
Met wetenschappelijke groet,
Cor en Martin
With scientific greetings,
Cor and Martin

List of contributions

Dyson Sphere door Martin Los, 25 augustus 1995
De Dyson Sphere (NL: Dyson bol) is een idee van de natuurkundige Freeman Dyson. Zijn voorstel was om in de toekomst een grote holle bol rond de zon te bouwen om alle door haar uitgestraalde energie te kunnen opgevangen.
Toekomst van Internet door Martin Los, 30 november 1995
Er wordt nogal gespeculeerd over de toekomst van Internet. Maar er tekenen zich duidelijk ontwikkelingen af. Verbeteringen zullen wel noodzakelijk lijken om Internet werkbaar te houden.
The truth about reality by Dr. M.E. Los
This essay is a collection of ideas about reality and its implications.


Disclaimer : at any time, any part of this homepage and its associated documents may be under yet another unannounced reconstruction.
Last update was August 4, 2003

Terug