Informatie en de Toekomst van Internet

door Martin Los, 30 november 1995

In dit artikel beschrijf ik een aantal aspecten van de toekomst van Internet, bekeken vanuit het informatieperspectief. Waar krijgen we mee te maken nu de hoeveelheid aangeboden informatie op Internet explosief blijft stijgen?

De uitvinding van de stoommachine was het startschot voor de industriële revolutie. Het was het begin van grootschalige productieprocessen en distributie van energie. Langzamerhand werd duidelijk dat het distribueren en omzetten van energie weliswaar noodzakelijk is maar dat het slechts een deelverzameling is van waar het in een beschaving eigenlijk om draait: het creëren, evalueren, ordenen en distribueren van informatie. In de huidige informatierevolutie, die pas begonnen is, zal het van cruciaal belang blijken om dit alles effectief te implementeren en tegelijkertijd de individuele vrijheid van meningsuiting te behouden.

Internet wordt steeds groter. In 1985 waren er nog maar 5000 computers aan Internet verbonden, in 1990 waren dat er al 300.000 en in 1994 omvatte Internet meer dan 3 miljoen computers in 61 landen. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er meer dan 5 miljoen computers rechtstreeks verbonden met Internet.

In het begin van de negentiger jaren werd voorspeld dat het Internetverkeer zou vastlopen. Ondanks de uitgekomen voorspelde groei, is dit niet gebeurd. Dit is te danken aan de vooruitgang in netwerk- en computertechnologie.

Tot nu toe is vooral deze technologie de grote motor achter de expansie van Internet geweest: het is mogelijk, dus het wordt geïmplementeerd. Als de marktwaarde van Internet op het gebied van commercie en ontspanning echt algemeen ingezien wordt en investeringen in het medium huizenhoog zullen stijgen, dan zal er pas echt een explosieve groei plaatsvinden. Dit zal ongetwijfeld binnen 2 jaar gebeuren.

Toch verwacht ik geen problemen, technologisch gezien, want de ontwikkelingen gaan razendsnel. Recente ontwikkelingen in communicatie zijn bijvoorbeeld kabels met meer capaciteit, het nieuwe Internet Protocol IPng (IP next generation) en ATM (Asynchroneous Transfer Mode at 100 Mbps). Computers worden ook steeds sneller en geheugens krijgen een steeds grotere capaciteit door geavanceerde nanotechnologie. Uiteindelijk kunnen chips waarschijnlijk atoom voor atoom kunnen worden opgebouwd en liggen 3D-holografische geheugens in het verschiet.

Het gevaar schuilt in het enorme aanbod van informatie. Hoe kunnen we daaruit nog selecteren wat belangrijk is en hoe kunnen we effectief vinden waarnaar we zoeken?

Het huidige Internet met enorme hoeveelheden informatie over informatie, is bijna alleen nog maar te effectief te raadplegen met behulp van 'search-engines' als Lycos, GNN, Webcrawler etc. etc. Zij implementeren keyword searches op titels van WWW pagina's en hun inhoud. Vaak is dit niet effectief genoeg en wordt ingehaakt op verkeerde informatie omdat deze search engines de tekst niet echt begrijpen. Tevens neemt de hoeveelheid 'junk'-informatie toe, maar het instellen van een globale Internetredactie (the Internet moderator, de net.police) ruikt mijns inziens naar censuur en is dus ongewenst; bovendien is het in de praktijk onuitvoerbaar.

Het lijkt mij onvermijdelijk dat geavanceerde stukken software nodig zijn om het probleem van informatie-overkill op te lossen en Internet toegankelijk te houden voor iedereen. Deze software zou - wat ik hierbij introduceer - een PIF/PIS systeem moeten implementeren. PIF/PIS is een combinatie van een Personal Information Filter (PIF) en een Personal Information Searcher (PIS).

De PIF draait op jouw computer en haalt alleen informatie door die voor jou interessant is doordat het jouw interessepatroon achterhaald heeft. Bijvoorbeeld, een selectie van voor jou interessante artikelen in de nieuwsgroepen waarop je geabonneerd bent. Tevens het attenderen op nieuwe interessante nieuwsgroepen en het ordenen van binnengekomen artikelen en electronische post op hun belangrijkheid.

PIS is een Internet-robot, een programmaatje wat voor jou selectief op het Internet rondsurft om informatie te verzamelen. De PIS kan continu op het Internet rondsurfen, ook als je computer uit staat. Om de zoveel tijd rapporteert PIS aan PIF, die de nieuwe interessante URL's vervolgens meldt, waarna PIS weer op pad wordt gestuurd. Als iedereen zijn PIS het net opstuurt betekent dit natuurlijk een grotere belasting voor het Internet. Maar ik denk dat het onvermijdelijk is en dat de technologie dat wel kan opvangen mits de PIS effectief is geïmplementeerd.

Samenvattend, zie ik de ontwikkeling van nieuwe communicatie- en computerhardware zonder noemenswaardige problemen doorgaan. Een effectief PIF/PIS-systeem houdt Internet voor iedereen overzichtelijk. Daarmee is een lokale of globale Internetredactie overbodig geworden en blijft vrije distributie van alle soorten informatie gewaarborgd.


Terug