Nederlandstalige Boeken
(last update: 26 August 2005)

ALGEMENE INFORMATIE
Deze lijst bevat al onze leverbare Nederlandstalige titels.

BESTELLINGEN
Gelieve bij uw bestelling de titel van het boek, het ISBN & het gewenste aantal exemplaren te noemen.
Onze titels zijn niet via het Centraal Boekhuis te bestellen.
Uitlevering aan de Nederlandse Boekhandel gaat met de Vervoerscentrale.
Alle verkopen zijn definitief, en retouren van boeken worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor vooraf specifieke toestemming is verleend.
PRIJZEN
De prijzen vermeld in deze lijst zijn definitief en vervangen elke eerdere lijst of catalogus.
Porto- en behandelkosten komen bovenop de vermelde prijzen.
BTW
De genoemde prijzen zijn inclusief 6% BTW.
KORTING
Korting wordt verleend aan de erkende boekhandel.
UITGEVEN & DISTRIBUEREN
Wij bespreken graag de mogelijkheid van productie/uitgave van uw manuscript of distributie van de publicatie(s) van uw instituut.
geb. = gebonden
ing. = ingenaaid

NEDERLANDSTALIGE BOEKEN

Veel gebruikt door groendiensten van gemeentes, landschapsarchitecten, planologen en beheerders van sportvelden:

Aanleg en beheer van bos en beplantingen
P.R. Schütz & G. van Tol
1990, 3e druk, xx+504 p., figuren & z/w foto's, ingenaaid
ISBN 90-220-1027-9 € 34
Algemene inleiding in de toxicologie. Is het gevaarlijk of niet?
Koeman. J.H.
2001, 3e herziene druk, 96 p., 27 figuren, 5 tabellen, glossarium & index, ingenaaid
ISBN 90-5782-071-4 € 21
Voor iedereen die zich bezighoudt met de (her-) inrichting van bossen en bosgebieden:
Bosbescherming
1982, 3e geheel herziene druk, xiv+385 p., talloze figuren & foto's, gebonden
ISBN 90-220-0772-3 € 26
Bosgemeenschappen
S. van der Werf
1991 (ongewijzigde herdruk 2005), xiii+375 p., 22 figuren & 37 z/w foto's, 11 tabellen, ingenaaid
ISBN 90-220-1039-2 € 35
E-commerce.nl - Succesvol elektronisch zakendoen
Lamb, R.
2001, 279 p., gebonden (+ factsheet)
ISBN 90-5782-044-7 € 22
More Information!
Geannoteerde Naamlijst van de Nederlandse Vlinders/Annotated Checklist of the Dutch Lepidoptera
Kuchlein, J.H. & R. de Vos
1999, 304 p., gebonden (in Nederlands en Engels)
ISBN 90-5782-052-8 € 66
Handboek onkruidkunde
Hoogerkamp, M. & J. Stryckers (red.)
1990, 234 p., talloze grafieken, gebonden
ISBN 90-220-0976-9 € 36
Herkenning van de voornaamste water- en oeverplanten in vegetatieve toestand
Hoogers, B.J. & H. van Oeveren
1983, 76 p., talloze figuren, ingenaaid
ISBN 90-220-0833-9 € 10
Hoefdieren in het boslandschap
Wieren, S.E. van, G.W.T.A. Groot Bruinderink, I.T.M. Jorritsma & A.T. Kuiters (red.)
1997, 224 p., talloze figuren & foto's, ingenaaid
ISBN 90-73348-74-9 € 33
De Kleine vlinders. Handboek van de Nederlandse Microlepidoptera
Kuchlein, J.H.
1993, 722 p., 8 kleurenplaten, 1372 distributiekaarten, gebonden
ISBN 90-220-1038-4 € 72
De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam
Lieburg, F.A. van, J.C. Okkema & H. Schmitz (red.)
1996, 416 p., talloze afbeeldingen, gebonden
ISBN 90-73348-57-9 € 24
De Leeuw - de onafwendbare ondergang van de wilde leeuw
Voous, K.H.
2000, 54 p., 17 (9 gekleurde) figuren, ingenaaid
ISBN 90-5782-061-7 € 10
Natuur van het Gooi - kansen voor duurzaam behoud
Colaris, W.J.J.
1998, 420 p., 43 figuren, 77 tabellen, ingenaaid
ISBN 90-73348-94-3 € 45
In de komende tijd moet veel landbouwgrond weer natuur worden. Die natuur moet zichzelf ontwikkelen, maar de mens moet daarbij een handje helpen. Het handboek “Natuurontwikkeling” kan daarvoor als een receptenboek gebruikt worden.. Maatregelen van zowel natuurtechnische milieubouw als ontwikkelingsbeheer worden in landschapsecologisch verband besproken. Dit gebeurt op verschillende schaalniveaus. Daarnaast bevat het boek veel basisinformatie en worden natuurontwikkelingsmogelijkheden voor alle fysisch-geografische regio's in Nederland besproken, ook voor de bebouwde omgeving.
Dit boek geeft een integrale behandeling van alle aspecten die met natuurontwikkeling te maken hebben, en richt zich zowel op mensen uit de praktijk van natuurbeheer en groenvoorziening, als op beleidsmedewerkers en anderen met belangstelling voor natuurontwikkeling, natuurbeheer en landschapsecologie:
Natuurontwikkeling
G. Londo
1997, 658 p., 192 figs, 8 kleurplaten, index, gebonden
ISBN 90-73348-77-3 € 62
Een klassieker voor allen die zich bezighouden met bosbouw en bosbeheer:
Natuurtechnisch bosbeheer
G. Londo
1991, xiii+190 p., figs & z/w foto's, gebonden
ISBN 90-220-1025-2 € 23
Nederlandse freatofyten (with summary: Dutch phreatophytes)
Londo, G.
1988, 108 p., talloze z/w afb., ingenaaid
ISBN 90-220-0940-8 € 13
Nederlandse naamlijst van de weekdieren (Mollusca) van Nederland en België
Bruyne, R.H. de, R.A. Bank, J.P.H.M. Adema & F.A. Perk
1994, 149 p., 12 figuren, ingenaaid
ISBN 90-73348-33-1 € 24
Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten
Zandstra, J.G.
1999, xii+412 p., 283 kleurenafbeeldingen, 31 lijnfiguren en 5 tabellen, gebonden
ISBN 90-5782-014-5 € 68
Een verplicht onderdeel van de “bodem-bibliotheek”:
Systeem voor de bodemclassificatie voor Nederland. De hogere niveaus, met 2 bijlagen
H. de Bakker & J. Schelling
1989, 2e herz. druk, 209 p., ingenaaid
ISBN 90-220-0997-1 € 23
Trendwatcher.com
Tien Mondiale Mega Trends / TO DO - Methode voor Innovatie / E-commerce
Businessmodellen Pyramide / Ontwikkel uw eigen toekomstvisie
Met een voorwoord van Prof. Ir. Roel Pieper
Lamb, R.
2003, 87 p., gebonden
ISBN 90-5782-132-X € 15
(zie ook: E-commerce.nl)
De Vegetatie van Wageningen en omgeving
Ott, E.C.J. (red.)
1992, 153 p., z/w foto's, ingenaaid
ISBN 90-220-1042-2 € 18
Vogelinventarisatie
Hustings, M.F.H. et al. (red.)
1989, 2e druk, vii+492 p., gebonden (RNN 3)
ISBN 90-220-0871-1 € 32
Zoogdieren, bossen en wederzijdse invloeden
Vuure, T. van
19 85, 135 p., figuren & foto's, ingenaaid
ISBN 90-220-0886-X € 15
 
 
 
 
 


 
 
 


Backhuys Publishers / Slikweg 6 / 4321 SV Kerkwerve / The Netherlands / Tel. +31-(0)111-672975 / Fax. +31-(0)111-672919 / E-mail: info@backhuys.com


 Copyright 2000: Backhuys Publishers
 ORDERFORM