Scientology in het nieuws


 

Raad van State behandelt geheimhouding Strattera bijwerkingen

AMSTERDAM - Op 18 juli vindt de mondelinge behandeling plaats van het dubbele hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 19 juli 2011 betreffende de pagina's in het al in 2005 gemaakte rapport over de ernstige bijwerkingen van Strattera, die het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) al jaren geweigerd heeft openbaar te maken.

Op 19 juli 2011 heeft de Rechtbank Amsterdam besloten dat het CBG gegevens in het rapport over de zelfmoord-pogingen, geslaagde zelfmoorden en andere zeer ernstige bijwerkingen, en of die mannen, vrouwen of kinderen betroffen, niet openbaar hoeft te maken, maar dat ze de namen van de wetenschappers die aan het rapport hebben meegewerkt wel bekend moet maken. De farmaceut die Strattera verkoopt, Eli Lilly Nederland BV, was belanghebbende derde partij in die procedure.

Het CBG heeft haar hoger beroep gericht tegen de overwegingen van de rechtbank die tot gevolg hebben dat het CBG de namen van de externe deskundigen en wetenschappers die aan het rapport hebben meegewerkt, bekend moet maken.

De verzoekster om het rapport over de bijwerkingen van Strattera, een vrijwilligster van het aan de Scientology Kerk Amsterdam gelieerde Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM), is in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank gegaan omdat ze van mening is dat de uitspraak geen recht doet aan het doel van de WOB: het bewerkstelligen van maximale openheid, transparantie en openbaarheid van bestuur. De tot nu toe onder de druk van de WOB door het CBG vrijgegeven informatie geeft nog steeds geen inzicht op grond van welke afwegingen en argumenten het CBG tot haar besluiten over Strattera is gekomen. Volgens verzoekster doet de uitspraak ook geen recht aan de belangen van huidige en toekomstige gebruikers van Strattera. Doordat zij geen kennis mogen nemen van de omstandigheden en situaties waarin het gebruik van Strattera leidde tot de in het rapport beschreven zeer ernstige gebeurtenissen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoorden of andere traumatische "bijverschijnselen", is hen de mogelijkheid van tijdige signalering en het voorkomen ervan door het CBG ontnomen. Meer gedetailleerde informatie leest u op deze pagina.

De behandeling bij de Raad van State op 18 juli 2012 is een openbare zitting van Unit A3 van de Afdeling bestuursrechtspraak. Geďntresseerden in deze materie die deze zitting willen bijwonen worden verzocht tijdig aanwezig te zijn:
Den Haag, Kneuterdijk 22, aanvang zitting 10:30 uur.

Stand van zaken per 21 oktober 2012
De zitting heeft plaatsgevonden in de aanwezigheid van een grote en zware delegatie van het CBG, 1 afgevaardigde namens farmaceut Eli Lilly, en een kleinere groep belangstellend publiek. Op 28 augustus 2012 en op 10 oktober 2012 heeft de Raad van State per brief medegedeeld dat ze niet binnen de gestelde termijn uitspraak kan doen en de termijn met 6 weken verlengd. Nog enig geduld oefenen dus.

 

Feedback welkom:
Wilt u reageren? Uw visie op deze gang van zaken geven? Uw ervaring met Strattera, positief of negatief, laten weten?
Uw bericht is van harte welkom, email naar   strattera-rapport@hotmail.com  

Meer informatie:

2e Strattera-rapport uitspraak Rechtbank Amsterdam, 19 juli 2011, AWB 10/3357 WOB  (pdf-bestand)

1e Strattera-rapport uitspraak Rechtbank Amsterdam, 16 juni 2008, AWB 07/2159 WOB (pdf-bestand)

          Nieuwspagina NCRM
         
ADHD, Eli Lilly en de geheimhouding van het Strattera rapport
          Europees geneesmiddelenbureau (EMA) verdacht van te nauwe banden met farmaceutische industrie         

              7 juli 2012                             Bijgewerkt 21 oktober 2012                                                       Samenstelling: Karel Jeelof


Back Home Next

32nieuws