Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 16

A nation may have hugh machines, projectiles of great violence
and stoves that do all the cooking
and yet be a complete barbarism socially.
Een land kan grote machines hebben, projectielen met verwoestende kracht
en kachels die al het opwarmen doen,
en toch maatschappelijk een volslagen barbaarsheid zijn.
(U130)

The barbarism solves political problems with brutality,
crime with punishment and social ills with degredation.
De barbaarsheid lost politieke problemen op met geweld,
misdaad met straf en maatschappelijke tegenslagen met vernedering.
(U132)

The social ills of man are chiefly a composite
of his personal difficulties.
De maatschappelijke problemen van de mens zijn kortgezegd een
samenpakking van zijn persoonlijke moeilijkheden.
(U130)

To cure a barbarism one must make man socially grow up.
And that is done with individuals.
One works with individual people, not with groups.
Om een barbaarsheid te verhelpen moet je de mens sociaal volwassen maken.
En dat wordt gedaan met individuen.
Je werkt met individuele mensen, niet met groepen.
(U139)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                            Bronnen:
                            1e citaat:    U130    Cursus:     The Hubbard Life Orientation Course
                            2e citaat:    U132    Cursus:     The Hubbard Life Orientation Course
                            3e citaat:    U130    Bulletin:     "Scientology can have a group win"
                            4e citaat:    U139    Cursus:      The Hubbard Life Orientation Course
                            Vertalingen:                             Karel Jeelof