Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 14

You want to raise your child in such a way that
you don't have to control him, so that he will be
in full possession of himself at all times.
Upon that depends his good behaviour, his health, his sanity.
U wilt uw kind op zo'n manier opvoeden dat u hem niet hoeft te besturen,
zodat hij altijd in het volle bezit van zichzelf zal zijn.

Zijn goede gedrag, zijn lichamelijke- en zijn geestelijke
gezondheid hangen daarvan af.
(U414)

Affection could no more spoil a child than the sun
could be put out by a bucket of gasoline.
Genegenheid kan een kind niet meer schaden dan dat
de zon gedoofd zou kunnen worden door een emmer benzine.
(U415)

It s a remarkable fact, a scientific fact, that
the healthiest children come from the happiest mothers.
Het is een opmerkelijk feit, een wetenschappelijk feit,
dat de gezondste kinderen komen van de gelukkigste moeders
. (U410)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                            Bronnen:
                            1e citaat:    U414    Boek:        Child Dianetics
                            2e citaat:    U415    Boek:        Dianetics: The modern science of mental health
                            3e citaat:    U410    Boek:        Dianetics: The modern science of mental health
                            Vertalingen:                            Karel Jeelof