0 The Fool - De Dwaas

Trefwoord: Oorsprong

De Dwaas is het archetypische principe dat te maken heeft met de bewustzijnsfase voor de geboorte en na de dood. De Dwaas is het symbool van bovenpersoonlijk of transcendent bewustzijn bij bijvoorbeeld mystieke en extatische ervaringen. De Dwaas is de eerste maar ook de laatste kaart van de Grote Arcana. Vergelijkbaar met het verhaal van de kip en het ei. De Dwaas (0) is het ei en het Universum (XXI) is de kip, die dan weer het ei legt en zo voort.

De tekening van de Dwaas is een zelfportret. De ene helft kijkt vooruit, als het ware dwars door je heen. De andere helft kijkt achteruit in een spiegel en ziet daar weer zichzelf.

Keyword: Origin

The Fool is the archetypical principle related to the state of consciousness before birth and after death. The Fool is the symbol of supernatural of transcendent consciousness in for example mystical and ecstatic experiences. The Fool is the first, but also the last card of the Major Arcana. Like the story of the chicken and the egg. The Fool (O) is the egg and the Universe (XXI) is the chicken, which lays the egg and so on.

The drawing of the Fool is a self-portrait. One half looks straight ahead, as if right through you. The other half looks backwards into a mirror and sees its own reflecti on.

 


Tarot Index | eCompany Index | Volgende / Next

20-11-95 00:21. ŠeCompany 1995.