Aanvullende informatie:


Natuurontwikkeling

Londo, G.
1997, 658pp., hardbound, 192 figs. & graphs, 28 coloured plates (BNN 6)(in Dutch)
ISBN 90-73348-77-3 € 59

In de komende tijd moet veel landbouwgrond weer natuur worden. Die natuur moet zichzelf ontwikkelen, maar de mens kan daarbij wel een handje helpen. In de eerste plaats door allerlei natuurlijke pro-cessen niet meer tegen te houden. Vaak komt het voor dat het milieu dermate gedegradeerd is dat maatregelen door de mens nodig zijn, wil er een gevarieerde natuur ontstaan. Het handboek 'Natuurontwikkeling' kan daarvoor als een receptenboek gebruikt worden. De maatregelen, zowel van natuur-technische milieubouw als van ontwikkelingsbeheer, worden in landschapsecologisch verband besproken. Dit gebeurt op verschillende schaalniveaus. Daarnaast bevat het boek veel basisinformatie en worden natuurontwikkelingsmogelijkheden voor alle fysisch-geografische regio's in Nederland besproken. Ook de natuurontwikkeling in de bebouwde omgeving krijgt ruime aandacht. Het boek geeft een integrale behandeling van alle aspecten die met natuurontwikkeling te maken hebben. Uit het boek wordt duidelijk hoe onze landschappen van nature functioneren. Het handboek richt zich zowel op mensen uit de praktijk van natuurbeheer en groenvoorzieningen als op beleidsmedewerkers, studenten en anderen met belangstelling voor natuurontwikkeling en -beheer en landschapsecologie.


Backhuys Publishers / Slikweg 6 / 4321 SV Kerkwerve / The Netherlands / Tel. +31-(0)111-672975 / Fax. +31-(0)111-672919 / E-mail: info@backhuys.com


 Copyright 2000: Backhuys Publishers
 ORDERFORM