About the book:

Dit boekje behandelt op systematische wijze de algemene principes van de giftige werking van chemicaliën. Tevens wordt uiteengezet hoe toxicologen de giftige eigenschappen opsporen en beoordelen en op grond van deze kennis de overheid adviseren bij de normstelling in het kader van het stoffenbeleid.
Het belangrijkste oogmerk is de lezer vaardig te maken in het zelfstandig beoordelen van de gevaren van chemische stoffen. Mede in verband hiermee zijn voorbeelden gekozen, die betrekking hebben op stoffen en stofgroepen, die met regelmaat in de publiciteit verschijnen.
(de 2e druk van dit boekje verscheen als nummer 1 in de Toxicologische Reeks; deze derde (herziene) editie maakt geen deel meer uit van die reeks)