Scientology in het nieuws


 

Wikipedia blokkeert bewerkingen Scientology artikel

AMSTERDAM - De strijd om evenwichtige artikelen over Scientology in de Engelse versie van de on-line encyclopedie Wikipedia is blijkbaar ontaard in een zodanige 'bewerkingsoorlog' tussen scientologen en critici dat het arbitragecomité in meerderheid heeft besloten de betreffende bewerkers de toegang te blokkeren. De mediaberichtgeving over dit besluit vertoont nogal wat hiaten in de feitelijkheden erover, waardoor ten onrechte de indruk kan ontstaan dat het besluit eenzijdig de scientologen treft.

Zo is in het bericht erover van het Reformatorisch Dagblad wčl te lezen dat eerder al de toegang was ontzegd aan felle anti-Scientologyactivisten, terwijl in andere berichtgeving, zoals van de NOS, dat feit ontbreekt. In de berichtgeving van de NOS en RTL ontbreekt ook het gegeven dat het gaat om de Engelstalige Wikipedia en de Scientology church in de VS.  Het ging niet om slechts 1 artikel, maar om wel 400 pagina's, en het aantal veranderingen was zo groot dat de Wikipedia medewerkers het niet meer aankonden. Er was een Arbitragecomité ingesteld maar dat is er niet in geslaagd de pro- en contra-bewerkers tot overeenstemming te brengen. Na een half jaar heeft het comité besloten de felste anti-activisten en de meest gebruikte IP-adressen van pro-bewerkers door blokkering, uit te sluiten van de mogelijkheid tot het doen van bewerkingen.

Of dat het probleem gaat oplossen is natuurlijk nu de vraag. Een reactie op de berichtgeving duidde al op de onmogelijkheid van de handhaving: "Ga je toch gewoon naar een bibliotheek en werk je van daar uit tot die ook wordt geblokkeerd, enz." Onduidelijk is of ook de IP-adressen van individuele scientologen geblokkeerd worden. Sean Ridgeley verwijst in zijn artikel van 1 juni 2009 op hardware.info naar de Wikipedia verklaring "Individual editors may request IP block exemption if they wish to contribute from the blocked IP addresses."

Sinds 2003 zijn er vanuit de Scientology kerk in de VS bewerkingen gedaan die voornamelijk bestonden uit het af en toe toevoegen van links naar referentiematerialen en het corrigeren van aangetoonde onjuistheden. De WikiScanner gaf mij vandaag 184 edits door de 'Church of Scientology' vanaf  30-10-2003. In vergelijk daarmee: 'Eli Lilly' scoort 889 bewerkingen! Waarom wordt Eli Lilly dan niet geblokkeerd?, vraagt u zich dan wellicht af. De reden daarvoor is dat er geen anti-Eli Lillybeweging is die een bewerkingsoorlog tegen haar edits begint. Wie de bewerkingsgeschiedenis van het Nederlandse artikel over Scientology bekijkt ziet een handvol bewerkers contra en slechts 1 of 2 pro. In de gegevens op de Overlegpagina's (zie Archief 2007) is te lezen dat de contra's behoren tot een anti-religieuze beweging (ARB) waarvan 2 er een financieel belang bij hebben om scientologen uit hun kerk 'los te weken'. Hun taktiek is eenvoudig maar effectief: postitieve bijdragen worden verwijderd door 1 ARB-lid en wanneer die verwijdering wordt aangevallen, wordt deze gesteund door het 2e lid en zo verder. Op praktisch dezelfde manier waarop de beweging de discussies in sommige nieuwsgroepen domineert.   "On the other end of the spectrum, a "host of anti-Scientology editors", which had resorted to "battlefield tactics" and "gamed policy" were also banned.", schrijft Ridgeley, waaruit blijkt dat dezelfde tactiek ook in de Engelse versie wordt toegepast en daar nu ook onder de blokkade valt.

De gang van zaken legt pijnlijk de zwakte van de Wikipedia bloot: misbruik door hen die ermee niet het mooie doel van de Wikipedia nastreven, maar een eigen financieel of ander belang dat zij hebben bij het zwartmaken van anderen. Wie nog twijfelt of de waarschuwing 'De neutraliteit van dit artikel wordt betwist' boven het Nederlandse artikel over Scientology terecht geplaatst is, hoeft alleen maar naar de Literatuurlijst en de Externe links te kijken om te zien dat ze volkomen scheef zijn: 4 anti-Scientology boeken als 'literatuur' tegen geen enkel boek van Scientology zelf meer, en tegenover de enkele site van Scientology maar liefst 5 anti-Scientology sites, waaronder 2 die reclame maken voor te betalen 'deprogrammeer-hulp'. Als u ervan houdt om water naar de zee te dragen, moet u die onbalans eens wat rechter trekken (door bijvoorbeeld www.euronet.nl/~kmj toe te voegen aan de links?) en dat dan proberen een jaar zo te behouden.

Gerelateerd:

          WikiScanner: Toont hoeveel bewerkingen een bedrijf of instantie in de Wikipedia heeft gedaan
          Artikel: Student fopt journalisten via Wikipedia - Hoe betrouwbaar is de Wikipedia?

          Artikel: Wikipedia overweegt meer toezicht
          Artikel: Britannica daagt Wikipedia uit

              3 juni 2009                                                                                                                Samenstelling: Karel Jeelof


Back Home Next

022