Scientology in het nieuws

        Op zondag 23 september 2007 verscheen in het dagblad De Telegraaf een paginagroot artikel van de hand van misdaadverslaggevers John van de Heuvel en Bert Huisjes, waarin door hen een band werd gelegd tussen de van moorden verdachten J. R.  en P. la S. en Scientology. Het artikel zet de lezer op het verkeerde been en roept door het ontbreken van feitelijkheden en een weerwoord van Scientology tegelijkertijd vragen op over de journalistieke integriteit van de schrijvers.

        De boeken over het Scientology geloof zijn algemeen verkrijgbaar, zowel in de boekwinkel van de kerk zelf als via de reguliere boekhandel en zijn ook in de meeste openbare bibliotheken te lezen, zo ook door criminelen, al dan niet in gevangenissen verblijvend.  Dat J. R. of P. la S. dus ergens het meest verkochte boek Dianetics heeft gelezen is niet opzienbarend. Dat de mens een onsterfelijk geestelijk wezen is, is niet uniek aan Scientology en is een boodschap die Scientology gemeen heeft met bijna iedere religie. Dianetics is het  boek waarin uitgebreid de werking van de geest wordt beschreven en dat een techniek bevat met welke deze zich weer kan bevrijden uit diens zelf geschapen mentale gevangenis. Het verklaart de werking van het aloude gezegde: 'het kwaad straft zichzelf'. Scientology bevestigt de oorspronkelijke goede aard van de mens als ziel en leert hoe en waarom hij zijn spirituele vermogens vermindert; net als bij andere religies kan dat afgedwaalde zielen op het juiste, ethische, pad doen terugkeren. Werkelijk begrip van deze kennis leidt tot een vergroting van het nemen van verantwoordelijkheid voor het welzijn van je familie, vrienden, collega's en zo verder, tot het ieder mens omvat, dierlijk en plantaardig leven, en het milieu, inclusief het bewoonbaar en leefbaar houden van onze planeet. Dat de inhoud en strekking van haar religieuze  leer door gebrekkige leesvaardigheid  verdraaid kunnen worden begrepen of door kwaadaardigen opzettelijk onjuist uitgelegd kunnen worden ter rechtvaardiging van criminele daden, is evenmin uniek voor Scientology, zoals de geschiedenis al eeuwenlang toont.

       Feit is dat 'onderzoeks-journalisten' John van den Heuvel en Bert Huisjes de Scientology kerk niet op de hoogte hebben gesteld van hun artikel en niet van te voren om een weerwoord hebben gevraagd. Hadden zij dat wel gedaan dan hadden zij gehoord dat J.R. en P. la S. geen leden zijn van de Scientology kerk en dat in Scientology pas sprake is van een mogelijkheid tot rehabilitatie van een crimineel wanneer deze allereerst en daadwerkelijk afstand heeft genomen van het criminele milieu, geen criminele daden meer pleegt en zich vervolgens alle moeite getroost het door hem veroorzaakte leed en de aangerichte schade zoveel als mogelijk is goed te maken. En dat La S. die boodschap ook mee kreeg toen hij de kerk bezocht en men enigszins met zijn achtergrond bekend was geworden. Feit is ook dat noch J.R., noch P. la S. deel hebben genomen aan enige religieuze dienst binnen de kerk en dat geen van beiden opgeleid en gecertificeerd is voor het afnemen van een biecht volgens de Scientology procedures, of het vergeven van zonden of het doen van zendingswerk. Van een greep van Scientology op het doen en laten van J.R., zoals de schrijvers beweren, is in het geheel geen sprake.

        De vraag die het artikel oproept is wat de bedoeling van de schrijvers daarmee is. Is het correct om J. van den H. en B.H. ervan te verdenken dat het hen erom te doen is om Justitie daarmee te steunen in haar betoog dat La S. een bekeerde, en daarom betrouwbare, kroongetuige zou zijn? Of is het de zoveelste smeercampagne tegen de Scientology kerk, vanwege haar strijd tegen drugs, haar aandacht voor de misstanden in de psychiatrie en haar kritiek op de vele miljarden die jaarlijks legaal via de zorgverzekeringen in de kas van de producenten van farmaceutische drugs vloeien? Dat 'de krant van wakker Nederland'  de meest liberale en wakker makende religieuze groepering in Nederland beschadigt, is ofwel een journalistieke blunder óf is een echt onderzoek waard.

********

        Op zondag 30 september 2007 gaf John in zijn column toe dat hij onachtzaam met de belangen van de scientologen is omgesprongen en erkende hij dat het beter ware geweest als hij de kerk eerst om een reactie had gevraagd. John schrijft het wat ongelukkig,  maar zijn bedoeling t.a.v. Scientology lijkt goed. Klik hier voor zijn correctie.

       
02
© 2007, Karel Jeelof


Back Home