Verifieer uw gegevens

Gegeven:          "Scientology is  ondemocratisch / een gevaar voor de democratie"

Bronnen:          1. In de Verenigde Staten door de CIA in de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw;
                            2. in Europa door de Duitse politieke partij CDU, met name ten tijde van Helmut Kohl in
                            de jaren negentig en sindsdien met name door diverse Duitse veiligheidsdiensten, daartoe
                            aangezet door  enkele CDU-politici, met name uit de deelstaten Beieren en Hamburg.
                            Verspreid via kranten en tijdschriften, radio,  tv en internet en de jaarrapporten van de Duitse
                            veiligheidsdiensten en van daaruit overgenomen door anti-religieuze bewegingen.

Categorie:        Zwarte propaganda

Feiten:               Er zijn verschillende politieke ideologische systemen te onderscheiden, zoals liberalisme,
                            democratie, socialisme, communisme en fascisme.
                           
                            Scientology is een religieuze leer en is niet-politiek van aard.
                            In zijn beleidsbrief van 14 juni 1965 heeft L. Ron Hubbard Scientology apolitiek verklaard:
                            "Alle verklaringen waarin een politieke richting of ideologie wordt aangevallen in eventuele
                            lezingen of literatuur, zijn bij deze ingetrokken en geannuleerd.
"
                            en
                            "Scientology is voor een vrije bevolking en hierbij wordt verklaard dat Scientology vrij is
                            van elke politieke connectie en geen enkele politieke richting is toegedaan
. "
                            Bron: actueel kerkbeleid,  gepubliceerd in het Basisbeleidboek voor Stafleden, bladzijde 644.

                           "Scientology en scientologen zijn niet revolutionair gezind. Ze zijn voorstanders van evolutie.
                            Ze zijn geen voorstanders van het omverwerpen van de bestaande orde. Ze zijn voor de
                            verbetering van wat we hebben.

                            Scientology is niet politiek van aard. Wanneer het vuur der ideologieŽn* ons allen dreigt te
                            verteren, is het tijd de politiek te vergeten en rede na te streven.
                            De missie van Scientology is niet verovering - de missie is beschaving. Het is een oorlog
                            tegen domheid, de domheid die ons naar de Allerlaatste Oorlog* voert.
                            Voor een scientoloog is de echte barbaarsheid op aarde domheid
. Alleen in de duistere
                            poel van onwetendheid kunnen de irrationele conflicten van ideologieŽn ontspruiten.
                            Regeren is voor een scientoloog een kwestie van rede en alle problemen van het regeren
                            kunnen door middel van rede worden opgelost. [...]
                            Degenen die dit werk aanvallen vanuit de een of andere duistere bron van misplaatste
                            ideologische opvattingen, uit asociale lafheid, treffen de Mens recht in het hart - want de Mens
                            is reeds lang op zoek naar rede en Scientology kan hem op dat punt brengen.
                            De aarde heeft niet veel tijd meer. Er is werk aan de winkel. [...]
                            Zorg dat de Mens zijn haatgevoelens opzij zet en dat hij luistert. Een bestaan vrij van
                            onwetendheid is nabij. Misschien was dat wel het Koninkrijk der Hemelen.
                            Er is niet veel tijd over op aarde om deze kennis te verspreiden. [...]
                            Verander niemands religie, verander niemands politieke overtuiging, verstoor de
                            soevereiniteit van geen enkele natie. Leer de Mens in plaats daarvan te gebruiken wat hij
                            heeft en wat hij weet om,binnen welk politiek systeem dan ook, de eerste werkelijke
                            beschaving op aarde te creŽren."
                           
Bron: uit het voorwoord van het boek 'Scientology, de grondbeginselen van het denken'
                            ISBN 90-77378-14-6
                            * het vuur der ideologieŽn: de gloed van de kwaadheid en haat die ten tijde van het schrijven
                            van het boek bestond tussen de ideologiŽn van de V.S. en Rusland ('de koude oorlog') en die
                            door de 'wapenwedloop' kan leiden tot de Allerlaatste Oorlog, de totale vernietiging van al het
                            leven op aarde door de enorme hoeveelheden kernwapens die sindsdien gebruiksgereed staan.

          Achtergrond:    1. In de VS werd Hubbard vanwege zijn onthulling van de mind-control activiteiten van de CIA
                                      een target van deze overheidsdienst. Ook de kritiek van Hubbard op het produceren van zo veel
                                      kernwapens dat al het leven op de gehele wereld erdoor vernietigd kan worden, en op Richard
                                      Nixon, maakte dat desinformatie en zwarte propaganda over hem en Scientology wereldwijd
                                      verspreid werden. Meer achtergrond op de webpagina over de weerstand tegen Scientology.
                                      Opmerkelijk is dat de beschuldiging jegens Hubbard werd gedaan door mensen die juist
                                      zelf activiteiten ontplooiden die een gevaar voor de democratie waren.

                                       2. In de jaren negentig werd Scientology het target van de Duitse overheid na onthullingen van
                                     de Duitse afdeling van CCHR.
CCHR ontdekte dat het Max Planck Instituts fŲr Psychiatrie, wat
                                     het vroegere Kaiser Wilhelm Instituut en de voornaamste 'denk-tank' van de Nazi ideologie was,
                                     deze ideologie trouw is gebleven en de werkzaamheden onder het mom van 'biologische research'
                                     gewoon voortzette. Dr. Rudin en Dr. Villinger, beiden betrokken bij het T4 Extermination Project van
                                    de Nazi's waren aan berechting in Neurenberg ontsnapt. Rudins dochter werkte in het MPIP aan een
                                    project over het gedrag van tweelingen. 500 hersenen van door Nazi psychiaters geselecteerde en
                                    vermoorde slachtoffers werden door het MPIP tot 1990 voor research bewaard; nadat CCHR het in
                                    de openbaarheid had gebracht werden zij alsnog ter aarde besteld.
                                    Het werd de Duitse scientologen niet in dank afgenomen en het psychiatrische netwerk vond gretig
                                    gehoor in de top van het CDU voor aktie tegen Scientology. CDU topfunctionarissen riepen
                                    o.a. op tot een verbod voor scientologen om in overheidsdienst te zijn en tot boycot van films van
                                    Tom Cruise en John Travolta omdat zij scientoloog zijn. De Duitse veiligheidsdienst werd op
                                    Scientology gezet omdat ze ondemocratisch en een gevaar voor de democratie zou zijn.
                                    Mogelijk wilde men via het zo gelegaliseerde afluisteren en post-openen nieuwe onthullingen
                                    voorkomen.
                                    Tenslotte is gebleken dat de aantijgingen van het CDU jegens Scientology in feite op het CDU
                                    zelf sloegen: Bondskanselier Helmut Kohl en enkele andere kopstukken van het CDU moesten
                                    enkele jaren later het veld ruimen nadat aan het licht was gekomen dat zij grote sommen geld
                                    hadden ontvangen en die buiten de partijboekhouding hadden gehouden en deels aangewend om
                                    in het voormalige Oost-Duitsland stemmen te winnen. Het CDU had zich ook schuldig gemaakt
                                    aan fraude met staatssubsidies en moest 21 miljoen euro aan subsidies terugbetalen.

          Literatuur 

Voor Scribd is het nodig je eerst aan te melden.)
 
http://www.scribd.com/doc/17079904/The-Invisible-Third-World-War
 
http://www.scribd.com/doc/6205006/Operation-Mind-Control-Walter-Bowart


Back Home Next

                                      004  Samenstelling:  Karel Jeelof