BESCHRIJVING VAN
DE SCIENTOLOGY RELIGIE

Deel 2

INHOUD

  Deel 1

 1. Voorwoord
 2. Inleiding
 3. Religieuze leer
  1. Auditing
  2. Cursussen voor gevorderden
  3. Scientology training
 4. Scientology ethiek en rechtvaardigheid
 5. De hiŽrarchie van de Scientology Kerk
  1. In het veld werkende geestelijken en Dianetics Counseling groepen
  2. Scientology missies
  3. Klasse V Kerken en Organisaties
  4. Saint Hill Kerken en Advanced Organizations
  5. Church of Scientology Flag Service organization
  6. Foundation Church of Scientology Flag Ship Service Organisation
  7. Church of Scientology International
  8. Religious Technology Center
    

  Deel 2
   

 6. Overige organisaties
  1. Uitgeverijen
  2. Church of Spiritual Technology
  3. International Association of Scientologists
  4. World Institute of Scientology Enterprises and Hubbard College of Administration
  5. Association for Better Living and Education
  6. Narconon
  7. Applied Scholastics
  8. Criminon
  9. The Way To Happiness foundation
 7. Maatschappelijke vooruitgang
  1. Citizens Comision on Human Rights
  2. National Commission on Law Enforcement and Social Justice
 8. Conclusie

Overige organisaties

Uitgeverijen

De kerk heeft twee uitgeverijen die de religie wereldwijd voorzien van de geschriften en die ook inleidende teksten verstrekken aan commerciŽle verkooppunten, als deel van het totale programma van de verbreiding van de leer. Bridge Publications in Los Angeles publiceert de werken van L. Ron Hubbard voor de Verenigde Staten en Canada (en misschien voor het gehele Westerse halfrond in de toekomst) en New Era Publications in Denemarken publiceert ze voor de rest van de wereld. New Era heeft ook een aantal ondergeschikte branches om de religieuze werken aan verschillende specifieke landen te verschaffen. De IRS heeft beide maatschappijen vrijstelling van belasting gegeven.

Church of Spiritual Technology

Church of Spiritual Technology ("CST"), een van belasting vrijgestelde religieuze corporatie in Californie, is een unieke kerk van Scientology. Ze maakt geen deel uit van de hiŽrarchie van de kerk en neemt geen deel aan haar dagelijkse aktiviteiten. CST werd opgericht in 1982 om op te treden als de ontvanger van het totaal van de bezittingen van L. Ron Hubbard, daarbij inbegrepen al zijn waardevolle intellectuele eigendommen - zijn levenswerk - tot nut van de Scientology religie.

De opdracht van CST is er om het voortbestaan van de religie tot in lengte van dagen te beschermen en te verzekeren, door de religieuze materialen van L. Ron Hubbard te bewaren in haar zuivere, ongewijzigde vorm voor welke denkbare catastrofe dan ook, zodat de toekomstige generaties, zelfs zwervende stammen van wilden, duizenden jaren in de toekomst, de beschikking zullen hebben over de geschriften om de religie weer te doen herleven.

CST verwezenlijkt dit doel door de geschriften op onvergankelijk materiaal over te zetten. Het heeft een omvangrijk en continu voortgaand programma om de meest duurzame eigentijdse methoden te onderzoeken en te gebruiken om de geschriften vast te leggen en te behouden. Daarbij inbegrepen etsen op roestvrij stalen platen, permanent opgeborgen in speciaal geconstrueerde titanium containers.

International Association of Scientologists

De International Association of Scientologists ("IAS") is een leden organisatie die open staat voor alle Scientologen van alle naties. De IAS verleent hulp aan Scientology kerken en IAS leden die zich bezighouden met aktiviteiten ten behoeve van de expansie van Scientology. Het is ook een kracht die Scientologen verenigt in reactie op de bedreiging van de vrijheid van godsdienst in elke hoek van de wereld en om die bedreiging tegen te gaan.

De oprichters van IAS namen in hun constitutie zodanige voorzieningen op dat de IAS geen aktie zou ondernemen die het zou onderwerpen aan de jurisdictie van enig land dat duldt en/of zich bezighoudt met de onderdrukking van enige religie of van de mensheid. Aldus is de IAS gevormd als een ongebonden associatie van individuele Scientologen over de hele wereld. Ze neemt geen deel aan management of kerkelijke zaken en maakt geen deel uit van de kerkelijke hierarchie.
De IRS heeft de IAS vrijgesteld van belasting.

World Institute of Scientology Enterprises and Hubbard College of Administration

World Institute of Scientology Enterprises ("WISE") is een nonprofit leden organisatie en is niet van belastingbetaling vrijgesteld. Zij bestaat uit zakenmensen en professionals uit diverse sectoren van de samenleving, die inzien dat de principes en de technologie op het gebied van organisatie en beheer van de derde dynamiek (groep), zoals ontwikkeld door L. Ron Hubbard voor gebruik in Scientology kerken, een brede toepassing hebben voor elke groep. Leden van WISE hebben een gemeenschappelijk doel om zowel hun eigen organisaties als de hele maatschappij te verbeteren door de toepassing van de bestuurs- en ethische technologie van Scientology. WISE sponsort ook plaatselijke arbitrage commissies die andere leden helpen om vlug en rechtvaardig zakelijke geschillen te regelen, daarbij gebruikmakend van Scientology principes en procedures op het gebied van ethiek en rechtvaardigheid.

Hubbard College of Administration ("HCA") werd door WISE opgericht als een onderwijskundige organisatie, vrijgesteld van belasting, om instructie te geven in de theorie en toepassing van L. Ron Hubbard's bestuurlijke technologie aan het grote publiek. Het werd in 1991 opgericht als een aparte organisatie om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar de bestuurlijke technologie.
Momenteel zijn er in de Verenigde Staten en daarbuiten negen HCAs. HCA heeft een schriftelijke verklaring van de IRS waarin deze een belastingvrije status toekent aan ondergeschikte HCA's in de Verenigde Staten.

Association for Better Living and Education

Het grootste deel van de seculiere programma's van de kerk voor sociale verbetering wordt uitgevoerd onder de supervisie en directie van een van belasting vrijgestelde organisatie voor publiek welzijn, die voor dit doel is opgericht, de Association for Better Living en Education, Associatie voor Beter Leven en Onderwijs, ("ABLE"). ABLE verleent hulp aan groepen en aktiviteiten voor sociale verbetering door bestuurlijke leiding te geven, door het uitsturen van teams van probleemoplossers om te helpen in geval van moeilijkheden, door het verschaffen van technisch materiaal en door het creŽren van fondsen. ABLE moedigt ook aan en steunt de oprichting van nieuwe groepen voor sociaal welzijn.

De kerk en haar leden onderhouden ABLE en haar welzijnsgroepen financiŽel. ABLE en de aan haar gerelateerde organisaties contribueren niet aan het onderhoud van CSI, RTC of enig andere kerk of missie van Scientology.

In de loop der tijd heeft de technologie die door ABLE gebruikt wordt zich ontwikkeld in vier algemene sociale verbeterings programma's, die elk gericht zijn op een specifiek gebied van de huidige sociale zorg: Narconon, een drug rehabilitatie programma; Applied Scholastics, een onderwijs programma; Criminon, een rehabilitatie-programma voor criminelen; en een programma om de algemene moraliteit te verbeteren, gebaseerd op een niet religieuze morele code, genaamd "De Weg naar het Geluk".

Narconon

Narconon - wat staat voor "non-narcosis" of "geen-drugs" - is op 34 plaatsen aktief in verscheidene landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Spanje, Italie, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden, Denemarken en Engeland. Er is een Narconon centrum in Rusland in oprichting. Narconon Internationaal is een Californische van belasting vrijgestelde corporatie voor algemeen nut, welke als groep eveneens collectief vrijstelling van belasting heeft van de IRS voor ondergeschikte Narconon centra in de Verenigde Staten. Narconon levert een zeer effectief drugsontwennings-, ontgiftigings- en rehabilitatie programma waarbij de technologie van L. Ron Hubbard gebruikt wordt. In verschillende landen is Narconon officieel erkend als het meest effectieve drug rehabilitatie programma, met bijna 80% van haar gegradueerden na twee jaar nog steeds vrij van drugs en zonder gevallen van drugscriminaliteit en drugsdealing.

Als deel van het programma gebruikt Narconon een seculaire aanpassing van het "Reinigingsprogramma" van de religie, dat door Hubbard ontwikkeld werd toen hij ontdekte hoe drugs, chemicaliŽn en andere gifstoffen in het vetweefsel van het lichaam blijven zitten, en daardoor het mentaal en geestelijk welzijn van iemand kunnen belemmeren. Deze opgeslagen gifstoffen kunnen de vooruitgang in auditing tegenhouden. De Reinigings rundown is een kuur die onder supervisie nauwgezet uitgevoerd wordt. De kuur bestaat uit lichamelijke oefeningen, zweten in de sauna, voeding (met inbegrip van vitaminen, mineralen en plantaardige olie) en een goed opgezet schema met voldoende rust, dat gebruikt wordt om het lichaam van deze vijandige biochemische substanties af te helpen. Deze kuur is ook effectief voor het behandelen van drugsverslaving en draagt in de centra van Narconon de naam "New Life Detoxification Procedure".

Narconon is halverwege de jaren '60 'in het veld' ontstaan, toen een gevangene in de Staatsgevangenis van Arizona zijn eigen drugsprobleem oploste, zowel als dat van veel van zijn medegevangenen, door de principes te gebruiken zoals die in ťťn van L. Ron Hubbard's boeken uiteen gezet waren. Narconon neemt ook deel aan uitgebreide publieksvoorlichtingscampagnes om het grote publiek te waarschuwen voor de gevaren van drugmisbruik, in het bijzonder gericht op de schoolkinderen. Momenteel bestaan er plannen om Narcon centra op te richten in de buurt van de 100 grootste steden van de wereld.

Applied Scholastics

Applied Scholastics Inc. is een insteling voor algemeen welzijn die in California van belastingbetaling is vrijgesteld, met een schriftelijke verklaring tot vrijstelling van alle ondergeschikte scholen. Het heeft de verantwoordelijkheid om de toepassing van Hubbard's onderwijs technologie in de gehele maatschappij te bevorderen. Deze technologie bestaat uit nieuwe ontdekkingen op het gebied van studeren en nieuwe principes over leren die Hubbard ontwikkelde tot een methodologie waarmee men zich elk onderwerp eigen kan maken. De effectiviteit ervan is goed gedocumenteerd.

De studie technologie is vertaald in 12 verschillende talen en wordt in honderden scholen gebruikt en door leraren en onderwijzers in de Verenigde Staten, Canada, Rusland, China, Pakistan, Australie, Zuid-Afrika, Latijns Amerika en een groot gedeelte van Europa. Alleen al in Zuid-Afrika zijn meer dan 2 millioen studenten geoefend in het gebruik van deze technologie.

Criminon

Criminon (hetgeen betekent "geen misdaad") is een vrijwilligers programma voor maatschappelijke vooruitgang dat momenteel gebruikt wordt in 203 gevangenissen en straf inrichtingen, vooral in de Verenigde Staten. Het gebruikt de technologie van Hubbard om veroordeelden te rehabiliteren. Het brengt hen een gevoel van zelfrespect bij, naast de kennis en de vaardigheden om in het leven te slagen. De effectiviteit van dit programma blijkt duidelijk uit een onafhankelijke studie waaruit blijkt dat slechts 2 procent recidive voorkomt in een Criminon controle groep, tegenover de gebruikelijke 80 procent recidive onder de algemene gevangenis bevolking.

The Way To Happiness Foundation

De 'The Way To Happiness Foundation' (Stichting De Weg naar het Geluk), is een van belasting vrijgestelde Californische corporatie voor algemeen welzijn die actief is om geld te verzamelen ter ondersteuning van de publikatie en distributie van het boekje 'De Weg naar het Geluk' en het gebruik ervan in programma's voor sociale verbetering overal ter wereld.

De Weg naar het Geluk is een morele code, gebaseerd op 'het gezonde verstand', opgesteld door L. Ron Hubbard. Het doet een beroep op de rede en kan door iedereen toegepast worden, ongeacht ras, geloof, nationaliteit of etnische afkomst. Het geeft de raad te leven volgens 21 grondregels, zoals "Zorg voor Jezelf", "Geef een Goed Voorbeeld", "Doe niets illegaals" en "Wees Vertrouwen Waard". Waar het wordt gebruikt, heeft het een kalmerende en beschavende invloed. Tot op heden zijn meer dan 47 millioen exemplaren gedistribueerd in 40 landen in 17 talen. Het is afgedrukt in verschillende grote dagbladen en diverse instellingen die toezien op het handhaven van de wet, gebruiken het. Duizenden scholen houden wedstrijden onder studenten in de toepassing van bepaalde grondregels. Binnen een jaar ontving 'De Weg naar het Geluk' al 321 belangrijke erkenningen.

Maatschappelijke vooruitgang

Citizens Comision on Human Rights

Scientology is a-politiek en bepleit geen enkel bepaald regeringssysteem en geen enkele politieke partij of filosofie. De kerk en haar leden zijn echter met name actieve verdedigers van de van de rechten van de mens en zijn van nature tegenstanders van degenen die aan onschuldigen en zwakken schade toebrengen of hun macht misbruiken. Dit wordt duidelijk bij het militante standpunt van de kerk ten aanzien van drugs en druggebruik. Het is ook duidelijk in het welbekende gevecht van Scientology tegen beestachtige psychiatrische praktijken zoals lobotomie, electrische schokken en het gebruik van destructieve medicijnen met psychotrope werking.

In navolging van de uitspraak van L. Ron Hubbard in 1960, dat het de plicht van Scientology was "alle schadelijke praktijken op het gebied van geestelijke gezondheid bekend te maken en te helpen afschaffen", richtte de kerk de 'Citizens Commissions on Human Rights' ("CCHR") op. Afdelingen van CCHR zijn opgericht in grote steden in meer dan twintig landen. Gedurende meer dan 24 jaar heeft CCHR met succes psychiatrische wreedheden, fraude in psychiatrische ziekenhuizen en onmenselijke condies in psychiatrische inrichtingen aan het licht gebracht. CCHR heeft een belangrijke rol gespeeld bij de tot stand koming van wetten die de burgerlijke rechten van geesteszieken beschermen. CCHR is een Californische belastingvrije corporatie voor algemeen welzijn, terwijl er ook een beslissing is voor belastingvrijstelling van onderafdelingen van CCHR in de Verenigde Staten.

National Commission on Law Enforcement and Social Justice

National Commission on Law Enforcement and Social Justice ("NCLE") is onlangs opgericht als een van belasting vrijgestelde corporatie voor algemeen welzijn die hoofdzakelijk tot doel heeft te waken tegen corruptie in de wetgeving en het misbruik dat daaruit resulteert. NCLE waakt tegen overtredingen door andere regerings instellingen die de Grondwet van de Verenigde Staten of de Algemene Verklaring voor de Rechten van de Mens schenden.

Conclusie

ALLE AKTIVITEITEN VAN DE SCIENTOLOGY KERKEN staan op ťťn lijn met het doel de mens vrij te maken van geestelijke slavernij en het creŽren van een nieuwe beschaving, zonder krankzinnigheid, zonder criminelen en zonder oorlog, waar de bekwamen succes kunnen hebben en de mens vrij is zich tot een hoger niveau te ontwikkelen. zoals door L. Ron Hubbard gesteld is in de vroege beginjaren van de religie.

Heden is Scientology de snelst groeiende religie op aarde. In de afgelopen tien jaar groeide het van 328 tot 1125 Scientology kerken, missies en groepen.

Het bovenstaande geeft een kort overzicht van de Scientology religie. De axioma's, doctrines, leerstellingen, rituelen, praktijken, activiteiten, geschiedenis, kerkelijke en organisatorische hiŽrarchie van de Scientology religie worden in detail beschreven in WHAT IS SCIENTOLOGY?, een encyclopedisch boek van 833 bladzijden dat dient als het definitieve naslagwerk voor de religie.

WHAT IS SCIENTOLOGY? wordt op verzoek gratis beschikbaar gesteld aan overheidsfunctionarissen en alle regeringsinstellingen. Verzoeken om toezending van dit boek kunnen gericht worden aan:

Scientology Kerk Amsterdam

afdeling Externe zaken
Wibautstraat 112
1091 GP Amsterdam
telefoon 020 3202230

Terug naar deel 1 van Beschrijving van de Scientologie Religie
Terug naar Home


© 1993 - 1996 Church of Scientology. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Onze dank gaat uit naar de L. Ron Hubbard Library voor de toestemming om gedeelten van de onder kopijrecht staande werken van L. Ron Hubbard te reproduceren. Niets van deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder toestemming van de kopijrechthouder. Gebaseerd op de religieuze literatuur en werken van L. Ron Hubbard, die de toegepaste religieuze filosofie van Scientology en de spiritueel genezende technologie van Dianetics ontwikkelde, wordt deze uitgave aan de lezer aangeboden als deel van zijn persoonlijk onderzoek in het leven, en de toepassing ervan door anderen, en moet slechts worden beschouwd als een geschreven verslag van zo'n onderzoek en niet als uiteenzetting van claims van de kerk of van de grondlegger. Het bereiken van persoonlijke vooruitgang en de doelstellingen van de filosofie van Scientology vereist van ieder individu een toegewijde deelname, die hij alleen door zijn eigen inzet kan bereiken. De Hubbard elektrometer is een religieus hulpmiddel dat wordt gebruikt bij de kerkelijke biecht. Op zichzelf doe hij niets en wordt alleen door geestelijken gebruikt om leden van de kerk bij te staan in het localiseren van gebieden van geestelijke ongemakken en moeilijkheden. Het reinigingsprogramma kan niet worden beschouwd als een aanbeveling voor medische behandeling of medicatie en het wordt niet voorgewend als een lichamelijke behandeling noch wordt er iets beweerd om dat te bewerkstelligen. Scientology is een toegepaste religieuze filosofie. Scientology, Dianetics, Celebrity Centre, E-meter, Flag, Freewinds, Golden Era Productions, OT, Purification Rundown, Religious Technology Center, Saint Hill, SHSBC, The Bridge en het Scientology Kruis zijn handelsmerken en service merken die eigendom zijn van Religious Technology Center en worden met haar toestemming gebruikt. Scientoloog is een collectief lidmaatschapsmerk dat duidt op leden van de aangesloten kerken en missies van Scientology.  Applied Scholastics en Narconon zijn handelsmerken die eigendom zijn van ABLE International en worden gebruikt met haar toestemming. WISE is een handelsmerk dat eigendom is van WISE International en wordt gebruikt met haar toestemming. NEW ERA is een handelsmerk en service merk.