Welkom bij Rabobank Hillegom-Bennebroek

Deze home-page is verre van af. Veel produkt- en andere informatie zal binnenkort op deze site te vinden zijn. Neem toch alvast een kijkje in onze BANK; de virtuele versie van het mooie gebouw aan de Wilhelminalaan. Het gebouw is interactief te bezichtigen in 3D perspectief. U heeft wel een browser nodig die een 3D-plugin heeft. Heeft u die niet dan kunt u deze eenvoudig downloaden door op een van onderstaande knoppen te drukken. (Netscape navigator 3.0 gold, Microsoft internet explorer 3.0 of de Cosmo-player Vrml 2.0). Netscape en Explorer werken met Live 3D plugins. De Cosmo-player, (2MB, download-tijd 7 min.) heeft op dit ogenblik de beste 3D ondersteuning en kan ook de combinatie Vrml + Java aan.Virtual Reality

Binnen Internet is het mogelijk 3D werelden interactief te maken. U kunt in deze werelden zelf navigeren. De taal waarin deze werelden geschreven worden heet VRML. Virtual Reality Modelling Language. De laatste versie op dit moment is VRML 2.0. Helaas is door het grote aantal bytes dat zo'n voorstelling al snel vraagt, de lay-out nog altijd wat eenvoudig. Toch is het voor veel bedrijven nu al interessant om naast de gangbare 2D voorstellingen, over te stappen op 3D. Vooral grote objecten lenen zich daar goed voor.

We hebben de Rabobank in 3D neergezet. Er zijn 2 mogelijkheden; u kiest voor een eenvoudige 3D wereld van 200 KB met een inlaadtijd van ongeveer 1 minuut, of u kiest voor een meer uitgebreide 3D wereld van 900 KB met een inlaadtijd van ongeveer 8 minuten. Maak uw keuze. De voorstelling is elementair maar heel herkenbaar. We wensen u interactief doe- en kijkplezier toe.
Rabobank Hillegom-Bennebroek,
zend uw email naar het volgende adres:
hillegom@tref.nl