WELKOM

Welkom op de homepage van D66 Aalsmeer. Al sinds de oprichting stelt D66 alles in het werk om de afstand tussen de burgers en het bestuur te verkleinen. Wij gaan de wijken in, houden zo goed mogelijk contact met (belangen)verenigingen en wijkraden en willen het voor de Aalsmeerders zo gemakkelijk mogelijk maken om hun stem op het gemeentehuis te laten horen.

Wij hopen dat iedereen veel gebruik gaat maken van de fantastische mogelijkheden die de nieuwe media bieden om informatie te krijgen over het bestuur van het land, de provincie en de gemeente. Maar, veel belangrijker nog, u kunt heel gemakkelijk - en met de snelheid van het licht! - ongehinderd door afstand en tijd, uw stem laten horen.

D66 zal elke mening serieus nemen. Laat uw opvattingen aan ons weten. Uw mening is ons gereedschap.