Back to: Evert's homepage.
Back to: Menu


Toelichting bij slides klimaatlezing

 1. Introductie
 2. Meer (zeer) zachte winters, meer warme zomers vanaf 1988
 3. Wat opvallende weerincidenten. Of ze aan het warmer worden van het klimaat kunnen worden gelinkt is zeer de vraag. Ze trekken echter wel de aandacht voor dit onderwerp.
 4. Overzicht lezing
 5. Rol zonnevlekken; zonne activiteit is een (kleine) factor. Opm: In het begin van de 19e eeuw waren er ook een aantal zeer grote vulkaanuitbarstingen.
 6. Een nader voorbeeld m.b.t. zonne-activiteit.
 7. Milankovitch cycles
 8. Milankovitch cycles, frequentie spectra
 9. Invloed van continent configuraties
 10. Antarctica; Icehouse configuratie (vanaf 35 Myr geleden!)
 11. Warme periode in midden Krijt
 12. Vulkanisme. Grote uitbarstingen hebben effect over 2 à 5 jaar.
 13. Broeikas gassen
 14. De figuur uit het IPCC rapport
 15. Link tussen temperatuur en CO2 in het verleden. Noem artikel van Veizer, die aangaf de continent configuratie niet in de beschouwing te hebben meegenomen!
 16. Vostok ijs data.
 17. Overzicht uit IPCC rapport
 18. Werk door het KNMI
 19. idem
 20. Straalstromen
 21. Polaire straalstroom = gradiënt wind
 22. idem
 23. Convergentie en divergentie in de bovenstroom; waar depressies activeren.
 24. Rug boven Europa veroorzaakt hoge druk op de grond.
 25. idem
 26. Uitleg blokkades
 27. Voorbeeld blokkade
 28. idem
 29. Werk van Hubert Lamb, historische reconstructies
 30. idem
 31. De winters waren niet altijd koud in de Kleine IJstijd.
 32. Uitleg golfstroom; Vergelijk NO zijden van de oceanen!
 33. Kleine IJstijd; de Golfstroom "een tandje lager". Reconstructie o.a. uit historische kabeljauw vangst gegevens.
 34. De conveyor belt. Cycli van ongeveer 2000 jaar.
 35. El Niño
 36. El Niño, ligging Walker cellen
 37. Wind en thermocline
 38. Patronen intertropische convergentie zone
 39. El Niño; Er is geen duidelijke trend.
 40. Noord Atlantische Oscillatie
 41. idem
 42. idem; Er is vooralsnog geen duidelijke trend.
 43. Slotopmerking lezing
 44. Slot lezing
 45. — sheet voor vragen
 46. Laat zien dat je over minimaal 20 jaar moet kijken, 1998 - 2010 = cherry picking door skeptics
 47. De lange termijn trend is onmiskenbaar
 48. Werk James Hansen (NASA)
 49. Uitleg bij het "verzadigings argument". Het gaat om de hoogte waarvandaan de infrarode straling kan ontsnappen.
 50. Labrijnreeks
 51. Windklimaat Nederland, percentielen
 52. Windklimaat Nederland, aantal uren storm
 53. Windklimaat Nederland, aantal stormen
 54. Windklimaat Nederland, aantal stormen per 5 jaar
 55. Windklimaat Nederland, rapportage KNMI
 56. Windklimaat Nederland, gemiddelde windsnelheden
 57. Overzicht hurricanes in Atlantische gebied
 58. idem
 59. Multidecale cycli hurricanes
 60. Multidecale cycli hurricanes, over 20 jaar weten we meer ...
 61. Tropische stromen East Pacific
 62. Tropische stromen West Pacific
 63. Power dissipation index - alleen in Atlantische en Caribische gebied krachtiger stormen
 64. Structuur depressie
 65. De temperatuur sprong in Nederland na 1987
 66. Warm water anomaliën
 67. Zonnevlekken vs. temperatuur in Nederland - geen verband
 68. Kosmische straling en temperatuur op aarde
 69. idem
 70. Temperatuur anomalie
 71. Kosmische straling - link met zonne-activiteit!
 72. Ter vergelijking: CO2 vs. temperatuur
 73. IJsbedekking
 74. idem
 75. 2005, 2008 - 2011: Passage "om de noord" open. 2007, 2010, 2011: NW passage open.
 76. 2013 en 2014, "om de noord" open
 77. Sneeuwbedekking in de zomer
 78. Het 4e IPCC rapport is op sommige punten reeds achterhaald!
 79. — IPCCmateriaal
 80. Natuurlijke forcings zonder en met broeikas gassen
 81. idem, maar nu lokaal
 82. Oceaan temperaturen
 83. Overzicht forcings
 84. Algeheel overzicht
 85. De bekende grafiek; De "Hockey Stick"
 86. De Hockey Stick voor de poolgebieden
 87. Koolstof kringloop
 88. Biomassa; Opm: Het arctische biomassa totaal is mogelijk 3 à 4 maal groter!
 89. — Voorbeelden van vernachelderij door skeptics
 90. Cherry Picking; "Het wordt kouder".
 91. Bij kijken over langere perioden blijft er van het verhaal niets over.
 92. idem
 93. Cherry Picking: "Er is geen verband met CO2".
 94. Ook hier: Bij kijken over langere perioden blijft er van het verhaal niets over.
 95. idem; Werk van James Hansen (NASA)
 96. Bullshit die ooit op een olie & gas conferentie werd gepresenteerd. Waarom 50 yr gemiddelde en waarom niet verder terug gekeken? Antwoord: Dan valt de bodem uit het verhaal.
 97. Wederom: Bij kijken over langere perioden blijft er van het verhaal niets over.
 98. idem


Back to: Evert's homepage.
Back to: Menu