Terug naar: Evert's homepage.
Terug naar: Menu


De VS in regressie

De heer Trump is gekozen tot president van de VS.

Ik verwacht dat de VS een periode van regressie tegemoet gaan. Hieronder geef ik daar een eerste schets van.

De leiders van de republikeinse partij in het congres hebben een duidelijke agenda. Het is, zeker nu ze naast het presidentschap ook de senaat beheersen, te verwachten dat ze met véél schwung in de 1e 100 dagen hun gang zullen gaan, waarbij het zeer aannemelijk is dat de heer Trump de wetten die dan op zijn bureau landen zullen worden bekrachtigd.

Obamacare zal een van de eerste slachtoffers zijn waardoor 10-tallen miljoenen werkende armen weer onverzekerd zullen raken.

Denk ook aan belastingverlagingen (die vooral de rijken zullen bevoordelen), meer militaire uitgaven, een vergrote oorlogsinspanning in Syrië, het verder afknijpen van vakbonden, het zich terugtrekken uit het klimaataccoord van Parijs, en in het verlengde daarvan hervatten c.q. verder doen toenemen van kolen-, olie- en gaswinning.

Ook andere zaken op het verlanglijstje van de rechtse republikeinen zullen in beeld komen. Denk aan het teniet doen van het nucleaire accoord met Iran (denk aan de enthousiaste reactie van de heer Netanyahu op de verkiezing van de heer Trump), het verkopen van federaal land, verdere deregulering (denk aan milieuwetten), het verder uitkleden van de federale overheid, het uitkleden van de internal revenue service (IRS), bezuiniging op openbaar onderwijs, verdere bezuinigingen op sociale programma's.

Infrastructurele investering (wegen, bruggen) zullen worden vermarkt. Er zullen veel minder 'freeways' en vooral meer tolwegen komen. Infrastructurele voorzieningen zullen steeds minder in collectieve (staats) handen komen, en voor het gebruik daarvan zal meer moeten worden betaald dan in de huidige situatie (d.m.v. belastingen).

Tel daarbij het drijven naar een verbod op abortus (het benoemen van ultraconservatieve rechters in het hooggerechtshof), de handhaving van de doodstraf en van ongelimiteerd wapenbezit, en het beeld van regressie is compleet.

Amsterdam, 10 november 2016
Mazzel & broge,
Evert Wesker


Terug naar: Evert's homepage.
Terug naar: Menu